Actualiteiten onroerende zaak belasting – editie 2

28 maart 2023

Horeca stond ten tijde van Corona ter beschikking van eiseres. Er is sprake van gebruik voor OZB

Een onroerende zaak werd voor de lockdownmaatregelen als restaurant gebruikt. Door de lock down maatregelen was het niet mogelijk de onroerende zaak als restaurant te gebruiken. De rechtbank oordeelt dat er een mogelijkheid was om de onroerende zaak voor de eigen gebruiksdoeleinden te gebruiken. Dat eiseres, na afkondiging van de lockdownmaatregelen, de onroerende zaak mogelijk niet heeft gebruikt voor afhaal, bezorging van maaltijden of anderszins, is een keuze geweest van eiseres zelf. Deze keuze doet aan de mogelijkheid om de onroerende zaak te gebruiken niet af. De onroerende zaak stond eiseres ter beschikking en eiseres kon daarvan gebruik maken. Naar het oordeel van de rechtbank is eiseres dan ook terecht aangemerkt als gebruiker. Voor een andere uitspraak omtrent gebruik tijdens de Corona verwijzen wij u naar nieuwsbrief 1 van 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten of deze procedure, de impact van Corona op lokale belastingen of het wanneer er sprake is van metterdaad bezigen van gebruik? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *