Mobiel menu openen
 • Maak kennis met onze fiscalisten uit de praktijk

  MEER INFO
 • Verbetering van uw fiscale positie komt niet van buitenaf maar van binnenuit

  MEER INFO
 • Fiscaliteit gericht op de verbetering van kennis van uw organisatie

  MEER INFO
 • Een praktische vertaling van uw adviesvragen naar uw praktijk

  MEER INFO

Overhead

Overhead
Als sprake is van activiteiten waarvoor Vpb-plicht ontstaat of activiteiten waarvoor het noodzakelijk is om overheadkosten toe te rekenen om de conclusie te kunnen trekken dat geen sprake is van Vpb-plicht, is het van belang te onderbouwen op welke wijze de doorbelasting van overheadkosten in de gemeente plaatsvindt en in hoeverre de overheadkosten ook fiscaal als kostenpost kunnen worden aangemerkt. Het is onze ervaringen dat de toerekening van overheadkosten soms erg complex kan zijn, zodat een fiscale analyse van de overhead bewerkelijk is. Voor een goede beoordeling van de overhead is het van belang vast te stellen (1) welke kostenverdeling wordt gebruikt en (2) welke kosten daadwerkelijk worden doorbelast.

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.