Update: Belastingrente voor de Vpb toch onveranderd

De belastingrente voor de Vpb en bronbelasting blijft voorlopig 8%. In een eerder bericht informeerden wij u dat de belastingrente per 1 maart 2023 is aangepast naar 10,5%. Deze wijziging kwam voort uit het feit dat de belastingrente voor de Vpb en bronbelasting gekoppeld is aan de wettelijke rente op handelstransacties. De belastingrente is gelijk […]

Verruiming willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Met de regeling voor willekeurige afschrijving kunt u onder voorwaarden versneld afschrijven op veel bedrijfsmiddelen die in 2023 zijn aangeschaft. Naast de regeling voor willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving in het leven geroepen. Deze regeling geldt voor alle bedrijfsmiddelen […]

Aanpassingen bij de berekening van belastingrente

Hoe en wanneer belastingrente wordt geheven, is vastgelegd in de Algemene wet rijksbelastingen (Awr) en wordt strikt uitgevoerd door de Belastingdienst. Dit kan naar de mening van veel belastingplichtigen tot onredelijke situaties leiden. Hierover is dan ook het nodige geprocedeerd voor met name de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting (in verhouding met de BCF). Voor de […]

Nieuwe uitspraken rechtbank m.b.t. reclame en brandstofverkooppunten

In navolging van de eerdere rechtbank uitspraak m.b.t. reclame, zie artikel 28 juli 2022, zijn er twee aanvullende rechtbank uitspraken gepubliceerd omtrent Vpb plicht bij overheidsondernemingen. De activiteiten die hierin centraal staan zijn wederom reclame maar ook brandstofverkooppunten.   Brandstofverkooppunten In de uitspraak van rechtbank Den Haag van 23 augustus werd geconcludeerd dat de gemeente […]

Eerste uitspraak rechtbank inzake VPB-plicht gemeente bij reclame en personeelshypotheken

Vorige week heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de vennootschapsbelastingplicht bij een gemeente met betrekking tot reclame en personeelshypotheken. Voor wat betreft reclame is dit de eerste (langverwachte) uitspraak in een reeks van uitspraken die later zullen volgen. Op dit moment lopen er namelijk meerdere procedures bij verschillende rechtbanken. Hieronder gaan we in op […]

Nieuwjaarstips voor de Vennootschapsbelasting

2022 staat voor de deur. Om het nieuwe (fiscale) jaar goed te beginnen, presenteren wij hierbij enkele tips en aandachtspunten voor de overheidspraktijk die betrekking hebben op de Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). Deze selectie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie (2021). 1. De nieuwe VSO afval omvat niet alleen de actualisatie van […]

Vpb: Onrust over fiscale inbrengwaarden en rentelasten grondbedrijf

Vanuit de Belastingdienst ontvangen wij in lopende discussies steeds duidelijkere signalen dat de inbrengwaarden van gronden of grondexploitaties die na 1 januari 2017 zijn ingebracht in het belaste grondbedrijf ter discussie gaan komen te staan. Dit heeft een groot effect op de Vpb voor gemeenten met belaste grondbedrijven, zowel voor grondbedrijven mét als zonder de […]

Aanpassing verliesverrekening Vpb per 1 januari 2022

Zoals eerder aangekondigd bij de Nota van Wijziging van het vorige Belastingplan, zal in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 de termijn en wijze van de voorwaartse verliesverrekening wijzigen. Dit nieuwe regime zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 gaan gelden. Hiermee richt deze regelgeving zich dus niet alleen op nieuwe […]