Webinar loonheffingen: Reiskosten en IKB ruil

21 oktober 2020

Reiskosten

In het fiscale corona beleidsbesluit is de goedkeuring opgenomen dat een werkgever gedurende het jaar 2020 voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Deze goedkeuring komt per 1 januari 2021 te vervallen. Dit betekent dat u als werkgever gedurende de goedkeuring (dus alleen in 2020) mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is. Voor 2021 moet u als werkgever de reissituatie van uw medewerkers opnieuw beoordelen, rekening houdend met het verwachte ‘nieuwe’ reispatroon van uw medewerkers.

Uitruil via IKB

Als een recht op een vaste reiskostenvergoeding in 2020 afhankelijk was van een keuze van de werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem zoals het IKB) moet de medewerker zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt. Alleen dan kunt u de thuiswerkdagen aanmerken als reisdagen in het kader van de reiskostenregeling en de IKB uitruil. In dit webinar staan we stil bij vragen als; Hoe kun je nu aantonen dat een medewerker op tijd zijn keuze heeft gemaakt? Kun je spreken van een onvoorwaardelijk recht als een medewerker de afgelopen 10 jaar altijd al jaarlijks de vaste reiskostenvergoeding via uitruil van beloningen en de laatste jaren via inzet van IKB fiscaal heeft geoptimaliseerd?

Wat betekent dit voor u?

Op basis van de huidige berichten verwachten wij dat ook in 2021 medewerkers nog veelvuldig thuis (of elders) zullen werken. Noodgedwongen, maar ook omdat veel werkgevers naar verwachting een ander beleid gaan voeren ten aanzien van werken op kantoor en thuiswerken meer mogelijk gemaakt gaat worden. Dit betekent dat u voor het jaar 2021 de fiscale gevolgen hiervan moet vaststellen en (mogelijk) nieuw beleid moet opstellen. Tevens dient u de (nieuwe) reiskostenvergoedingen tijdig en correct te (laten) verwerken in de salarisadministratie.
In de praktijk zien wij dat dit vrij intensieve besluitvormingstrajecten zijn waar veel haken 

Meer weten?

Op dinsdag 27 oktober 2020, van 13.00 uur tot 14.30 uur organiseert Fiscaliade een webinar over het onderwerp reiskosten en IKB uitruil tijdens en na corona. De kosten om dit webinar bij te wonen bedragen € 75. Tijdens het webinar is volop de gelegenheid om vragen te stellen over uw praktijkvoorbeelden. Ook kunt bij uw aanmelding uw eigen praktijkvraag/casus inbrengen, zodat wij deze in het webinar kunnen behandelen.

Wat kunt u verwachten?

  • Een heldere uitleg van de wet- en regelgeving en goedkeuringen voor 2020 en 2021;
  • Tips en acties voor uw praktijk voor 2020 en 2021.


Onze specialisten Marjon van Ginhoven en Remco Bosma praten u hierover bij.

Voor wie is deze webinar?

Het webinar is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, P&O adviseurs, salarisadministrateurs en medewerkers die zich bezighouden met fiscaliteit.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Voor de digitale bijpraatsessie kunt u zichzelf aanmelden via secretariaat@fiscaliade.nl. Na aanmelding ontvangt u de vereiste inloggegevens (via teams).

Deelname aan dit webinar kost € 75. Dit bedrag is exclusief btw.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *