Vervolg: Ontwikkelingen over rentetoerekening in de Vpb

9 juni 2021

Oplossing voor lopende discussies – onzekerheid voor grondbedrijven met VSO

In een eerder artikel hebben wij jullie reeds geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de rentetoerekening bij het grondbedrijf. Dit in het geval er geen ‘gewone’ VSO is overeengekomen. Dit ziet enerzijds op de gemeenten die nog geen VSO hebben getekend voor het grondbedrijf voor alle grondexploitaties, maar lijkt ook te zien op de gemeenten die wel een VSO hebben getekend, maar een nieuwe grondexploitatie hebben geopend.

Bij belaste activiteiten voor de Vpb moet de rente vanuit de totaalfinanciering worden toegerekend aan de belaste activiteit. Meest gangbaar is om hiervoor de gemiddelde vermogensverhouding van de gemeente te gebruiken. Deze afspraak geldt bijvoorbeeld ook voor de silo 2 van het grondbedrijf bij de gemeenten die een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten. Inmiddels lijkt er duidelijkheid te zijn omtrent de rentetoerekening voor de niet VSO. 


Met de capital allocation methode wordt op basis van de gemeentelijke balans vastgesteld welk aandeel van het vreemd vermogen toerekenbaar is aan de activa. Hierbij wordt een weging gegeven aan de verschillende activa op de balans op basis van een risicobenadering, waarbij een aantal activaposten worden gecorrigeerd naar marktwaarde. Dit betreft in ieder geval een correctie voor de openingsbalans (de BBV-boekwaarde wordt vervangen door de openingsbalans die is berekend). Daarbij volgen er correcties op de vlottende activa en de investeringen die gedekt zijn middels leges. Aan de geherwaardeerde balans wordt vervolgens de gemeentelijke rentevoet toegerekend, waarmee de rentelast van de belaste activiteit kan worden vastgesteld. 


De methodiek vereist een jaarlijkse actualisatie en zal impact hebben op gemeenten met belaste activiteiten. Hierbij kan discussie ontstaan of bij nieuwe grondexploitaties welaar silo 2 wel toegepast mag worden. Nu dit op dit moment gangbare praktijk is, zou dit wederom impact kunnen hebben op oude aangiften Vpb.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen