Verruiming willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

1 februari 2023

Met de regeling voor willekeurige afschrijving kunt u onder voorwaarden versneld afschrijven op veel bedrijfsmiddelen die in 2023 zijn aangeschaft.

 

Naast de regeling voor willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving in het leven geroepen. Deze regeling geldt voor alle bedrijfsmiddelen (een aantal specifieke bedrijfsmiddelen uitgezonderd, zie hierna) die in 2023 zijn gekocht of voortgebracht en die vóór 1 januari 2026 in gebruik zijn genomen. Op deze bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

 

Een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van deze nieuwe regeling en komen niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving:

 • gebouwen
 • schepen
 • vliegtuigen
 • bromfietsen en motoren
 • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer
 • Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving.
 • immateriële activa zoals vergunningen en goodwill
 • dieren
 • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur
 • voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels
 • bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling

 

Deze nieuwe regeling biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om de afschrijvingslast naar voren te halen en daarmee de Vpb last voor 2023 te verlagen. Indien u van plan bent om in 2023 nieuwe investeringen te doen in bedrijfsmiddelen (met name materiële vaste activa, niet-zijnde vastgoed etc.), kan deze regeling wellicht interessant zijn. Wij denken hierin graag met u mee.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met éém van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt.

Arjan Nijboer
Specialist Vennootschapsbelasting
Expert DHT/TCF en lokale heffingen
Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen