Update handreiking fiets van de zaak en bijtelling

26 oktober 2022

De Belastingdienst heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op het forum voor salarisadministrateurs.
In de handreiking zijn de volgende beleidsstandpunten verduidelijkt.

 

 

Wanneer is sprake van een ter beschikking gestelde fiets:

  • Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.
  • Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.
  • De werknemer least zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

 

Stelt u als werkgever een (elektrische) fiets ter beschikking aan uw medewerker en deze fiets kan ook worden gebruikt voor woon-werkverkeer dan wordt de fiets geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik en is aldus een bijtelling van toepassing op het loon van de medewerker. De bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen.

 

Anders dan bij de auto van de zaak is er geen mogelijkheid om tegenbewijs te leveren bij geen of gering privégebruik. De waarde van het privégebruik (de bijtelling) is op jaarbasis 7% van de consumentenadviesprijs.

Bij een ter beschikking gestelde fiets kunt u geen onbelaste reiskostenvergoeding meer verstrekken. Ook mag een medewerker IKB niet langer inzetten voor een onbelaste reiskostenvergoeding. Let dus goed op hoe u afspraken maakt over de fiets en over reiskostenvergoedingen. Er is fiscaal veel mogelijk maar er kan ook veel verkeerd gaan.

 

Handige site om de cataloguswaarde van de fiets te vinden om de bijtelling te berekenen

Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging heeft een database opgezet waarin u de consumentenprijs van een fiets inclusief omzetbelasting kunt raadplegen. Deze vindt u op www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

 

 

Accessoires en fietsverzekering bij ter beschikking gestelde fiets waarvoor wordt bijgeteld

Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld, vallen onder de bijtelling. Ter beschikking staande accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moet de werkgever waarderen tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw. Als u geen factuur hebt van de terbeschikkingstelling, geldt de waarde in het economisch verkeer.

 

Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling. Bij een ter beschikking gestelde fiets komen deze kosten dus niet ten laste van de vrije ruimte. Is sprake van een ‘gewone’ fietsregeling (vergoeden of verstrekken), dan wel.

 

Cafetariaregeling

Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

 

Kosten opladen elektrische fiets thuis

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak. Een werkgever kan deze (intermediaire) kosten wel onbelast vergoeden aan de werknemer als sprake is van een ter beschikking gestelde fiets.

 

Overname fiets na afloop leaseperiode

Als de werknemer de fiets kan kopen dan geldt fiscaal als restwaarde de waarde in het economische verkeer. Op het moment van de verkoop moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer vaststellen. Hierbij mag hij uitgaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van 5 jaar, staat in de handreiking te lezen, dat de restwaarde van de fiets nihil bedraagt.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om gebruik van de fiets te stimuleren in het kader van een duurzamer mobiliteitsbeleid? Neem contact met ons op! Wij hebben inmiddels diverse rekentools ontwikkeld waarmee ook voor uw organisatie de doorrekening gemaakt kan worden van de kosten van de verschillende fiscale fiets-varianten. Zodat u een weloverwogen beleidsbesluit kunt nemen over het aanbieden van één of meerdere fietsregelingen aan uw medewerkers.

 

OV-fiets is geen openbaar vervoer

Ook is uit vraag en antwoord op dit besloten salarisforum van de Belastingdienst te lezen dat het gebruik van de OV-fiets niet gezien wordt als openbaar vervoer.

De Belastingdienst geeft aan dat als u deze kosten vergoedt aan uw medewerker, het deel van de vergoeding dat meer bedraagt dan € 0,19 (2022) maal het aantal gereden zakelijke kilometers of woon-werkverkeer belast loon vormt.

Het juist toepassen van deze regeling zal de nodige administratieve lasten met zich mee gaan brengen. U kunt dit voorkomen door ervoor te kiezen om de vergoeding voor de OV-fiets in zijn geheel ten laste van de vrije ruimte te laten vallen.
Waarom de OV-fiets, waarvan de kosten volledig door de werkgever worden betaald of vergoed, door de Belastingdienst niet als een ter beschikking gestelde fiets wordt gezien waarvoor de hierboven toegelichte bijtelling geldt, is voor ons niet duidelijk.

 

 

Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft of als wij u behulpzaam kunnen zijn met bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt:

 

LH en WNT-specialist Marjon.van.ginhoven@fiscaliade.nl of 06- 820 12 150

LH en WNT-specialist Remco.bosma@fiscaliade.nl of 06- 412 03 592

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen