Stichting niet btw-plichtig voor uitvoering werkzaamheden aan gemeente

26 oktober 2022

In een recente uitspraak benadrukt het Hof dat de subsidie uitbetaling van de gemeente aan de stichting middels een opslag op de onroerende zaakbelasting niet leidt tot btw belaste prestaties van de stichting. Subsidies en btw blijven een aandachtspunt qua belastbaarheid.

 

Inhoud arrest

De stichting heeft als doel het initiëren, stimuleren en coördineren van collectieve beveiligingsprojecten voor bedrijfsterreinen.

 

De vraag is of de ontvangen subsidie van de gemeente (inning gemeente bij ondernemers via OZB) leidt tot btw aftrek bij de stichting? In dit geval is geen sprake van een Bedrijfsinvesteringszones waarvoor een specifieke btw regeling geld. In dit geval is het niet aangetoond dat de stichting wordt bekostigd feitelijk door aangesloten ondernemers van het

 bedrijventerrein waarop de beveiliging betrekking heeft. Er kan niet worden aangetoond dat de ontvangen subsidie bedrag 1 op 1 voortvloeit uit het bedrag is dat de ondernemers in het gebied bijeen hebben gebracht via de OZB opslag.

 

Uit de uitvoeringsovereenkomst blijkt dat de vastgestelde gemeentelijke subsidie voor het deelgebied    € 160.200 bedraagt. Dat dit het bedrag is aan de bijeengebrachte OZB opslag van alle ondernemers in het gebied, blijkt niet uit de stukken. Daar komt nog bij dat de opslag wordt gefinancierd door een opslag op het tarief onroerende zaakbelastingen voor niet-woningen. Dus daarmee kan de subsidie ook (deels) bestaan uit inkomsten van niet-ondernemers.

 

Het hof is hierdoor van mening dat de relatie tussen de werkzaamheden van de stichting en de inkomsten niet voldoende aantoonbaar is om de stichting als btw belast ondernemer aan te merken. BTW aftrek voor de stichting is dus niet mogelijk. Het wil echter niet zeggen dat subsidie verstrekkingen van u als gemeenten niet kunnen leiden tot btw belaste prestaties bij de subsidie ontvanger. Denk aan subsidies die verstrekt worden aan entiteiten zoals greenports, versnellingsagenda’s, regiodeals, etc.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten  wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met:

Nikita Brameijer  of 06-219 34 361

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *