Update DHT: positieve voortgang DHT trajecten maar ook diversiteit vanuit de BD

11 juli 2022

De doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) krijgt in de praktijk steeds meer concrete vorm. Veel gemeenten zijn aan de slag om hun TCF klaar te maken voor de eisen die in het DHT worden gesteld.

Inzicht

Als eerste stap werken wij samen met de gemeente aan inzicht in het bestaande TCF. Hoe lopen de fiscale processen nu en wat is er nodig om het TCF door te ontwikkelen tot aantoonbaar fiscaal in control. Na deze nulmeting identificeren we een lijst met acties die nodig zijn om het TCF te versterken om in aanmerking te komen voor DHT. Hierbij krijgen de geselecteerde key risks prioriteit. De lijst met key risks is bij de meeste gemeenten heel vergelijkbaar. Veel aandacht gaat in de praktijk naar de grondexploitaties, vastgoed, projecten en investeringen, de btw-inrichting, beheersing van nieuw beleid, WKR en auto’s. Het is raadzaam om de key risks tijdig met de Belastingdienst door te nemen af te stemmen. Hierdoor bouw je verder op het gezamenlijke focusgebied van gemeente en Belastingdienst en loop je niet in een later stadium tegen ‘nieuwe’ key risks aan die alsnog voorwaardelijk blijken voor het convenant.

 

Grote verschillen

Wat opvalt zijn de grote verschillen bij DHT tussen de verschillende kantoren van de Belastingdienst. Wij constateren dat in meerdere regio’s het uitvoeren van een steekproef conform de vereisten van Belastingdienst (CAB) als eis wordt gesteld om in aanmerking te komen voor een nieuw convenant. In andere regio’s zijn andere vormen of beperktere steekproeven ook voldoende om in aanmerking te komen een nieuw convenant. Toch wordt deze eis lang niet altijd gesteld door een deel van de inspecteurs. Houdt dus goed contact met uw klantcoördinator om hier duidelijkheid over te hebben. Overigens, een CAB-conforme steekproef zou geen eis hoeven / moeten zijn voor DHT. Het draait erom dat de gemeente op haar key risks aantoonbaar in control is. Wees hier als gemeente kritisch op, niet alles wat door de Belastingdienst als ‘wenselijk’ wordt gezien is noodzakelijk als de borging op andere wijze al aantoonbaar is.

 

De diversiteit vanuit de belastingdienst

Waar de ene inspecteur enthousiast met de gemeente meedenkt om fiscaal in control te komen, zien we dat bij andere gemeenten de Belastingdienst met name op de rem staat met een verticale houding. Het meest opvallend is misschien wel dat bij meerdere gemeenten de Belastingdienst DHT afraadt als ‘dit is wel veel werk voor jullie’. Wij vinden het toch verrassend dat als een gemeente ambitieus en bewust wil investeren in haar TCF de Belastingdienst de partij is die dit feitelijk afraadt.

Veel gemeenten zijn nu druk aan de slag met het nader implementeren van beheersmaatregelen en het vastleggen van processen. Mocht u hierin vastlopen of willen sparren over de optimale routes? Graag denken wij met u mee. Bent u benieuwd hoe uw TCF ervoor staat? Graag brengen wij dit samen met u in kaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Fiscaliade (088 374 55 00)

of met Key2Control (085 076 15 15)

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen