Update: Belastingrente voor de Vpb toch onveranderd

8 maart 2023

De belastingrente voor de Vpb en bronbelasting blijft voorlopig 8%. In een eerder bericht informeerden wij u dat de belastingrente per 1 maart 2023 is aangepast naar 10,5%. Deze wijziging kwam voort uit het feit dat de belastingrente voor de Vpb en bronbelasting gekoppeld is aan de wettelijke rente op handelstransacties. De belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente op handelstransactie, vermeerderd met 8 procentpunten. Doordat de ECB haar rente in december 2022 verhoogd heeft naar 2,5%, is de belastingrente voor de Vpb en bronbelasting per 1 maart 2023 naar 10,5% gegaan.

In de kamerbrief van 23 februari jl. heeft de staatssecretaris aangegeven de belastingrente vooralsnog op 8% te willen houden. De staatssecretaris is voornemens om tijdens de integrale voorjaarsbesluitvorming de percentages van de belastingrente opnieuw te bekijken. Totdat bij de voorjaarsbesluitvorming eventueel anders wordt besloten, blijft het percentage belastingrente voor de Vpb en de bronbelasting op 8%. Dit wil de staatssecretaris wetstechnisch realiseren door zo snel mogelijk een wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente in werking te laten treden. Naar verwachting kan dit pas in het tweede kwartaal van 2023 worden gerealiseerd. Deze wijziging zal dan met terugwerkende kracht gelden tot 1 maart 2023. Omdat de wijziging terug naar 8% nog niet is doorgevoerd heeft de staatssecretaris de Belastingdienst de opdracht gegeven om voor het in rekening brengen van de belastingrente te blijven rekenen met een percentage van 8%.

Voor de te vergoeden belastingrente geldt tot de wijziging van het besluit nog steeds 10,5%. Omdat het in de uitvoering systeemtechnisch niet mogelijk is om voor het vergoeden van belastingrente een ander percentage te hanteren dan voor het rekenen van belastingrente, betaalt de Belastingdienst het verschil tussen 10,5% en 8% na aan belastingplichtigen die voor de vergoeding van belastingrente in aanmerking komen. Deze nabetaling zal plaatsvinden nadat het gewijzigde Besluit belasting- en invorderingsrente in werking is getreden. Belastingplichtigen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, gezien het belang hiervan voor gemeenten die Vpb-plichtig zijn. 

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op. Wij praten u hier graag over bij. Fiscaliade, Afdeling Vennootschapsbelasting, Arjan Nijboer

Arjan Nijboer
Specialist Vennootschapsbelasting
Expert DHT/TCF en lokale heffingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen