(Tijdelijk) verlaagd BTW-tarief voor levering elektra door gemeenten, verwerk dit in uw administratie per 1 juli 2022

28 juli 2022

Tijdelijk geldt een verlaagd BTW-tarief voor levering van onder meer elektriciteit. Dit geldt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Gemeenten leveren voor verschillende activiteiten energie. Verwerk dit – voor zover nog niet gebeurd – goed op uw verkoopfacturen en in uw administratie, om correcties achteraf te voorkomen.

 

Voor energie die wordt geleverd door (onder meer) gemeenten in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, geldt tijdelijk het verlaagde tarief van 9%.

 

Dit verlaagde tarief geldt voor:

  • aardgas dat via een aardgasnet wordt geleverd of een soortgelijk systeem. Het aardgassysteem moet op het grondgebied van de Europese Unie liggen
  • stadsverwarming die via een warmtenet wordt geleverd
  • elektriciteit die wordt geleverd via het elektriciteitsnet
  • Dit geldt eveneens voor netbeheerkosten.

 

In de memorie van toelichting is opgenomen dat de energieleveranciers volgens een bestendige gedragslijn bij de eindafrekening een splitsing moeten maken van de leveringen en diensten die plaatsvinden in de periode dat het verlaagde tarief van toepassing is en de periode daarbuiten. Ten aanzien van de voorschotten die zien op leveringen en diensten in de periode waarin het verlaagde tarief van toepassing is, kan eveneens het verlaagde tarief worden toegepast. De voorschotten moeten op de eindafrekening dus wel naar het juiste btw-tarief te worden gecorrigeerd.

Het is dus belangrijk om op de factuur het lage btw tarief tijdelijk apart te specificeren.

 

Speelt dit ook bij uw gemeente?

Situaties waarin gemeenten hier onder meer rekening mee moeten houden zijn:

  • bij het in rekening brengen van standplaatsen, markt- en kermisgelden, waarbij ook afzonderlijk elektriciteit in rekening wordt gebracht.
  • Andere situaties waarbij energie wordt geleverd door de gemeente en in rekening wordt gebracht aan andere partijen, zoals bij ligplaatsen, havens, walstroom, laadpalen, evenementen en parkeerplaatsen voor campers.

 

Moet u nog actie ondernemen?

Wij merken dat gemeenten deze tijdelijke wijziging nog niet altijd in de administratie hebben doorgevoerd. Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan is het belangrijk om het lage btw tarief tijdelijk apart te specificeren op de factuur. Ofwel om in ieder geval bij de verrekening het lage tarief door te voeren voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2022.

Ook is het aan te raden om te kijken of dit impact heeft op interne documenten binnen de gemeente, zoals legesverordeningen. Mocht u hierbij ondersteuning wensen, dan helpen wij u hierbij graag.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met Nikita Brameijer of Marian Roberti

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen