Rechtbank geeft wederom aan: btw-ondernemerschap afvalscheiding gemeente

6 juni 2023

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het door de Belastingdienst ingenomen standpunt dat de verwerking en sortering van (PMD) afval leidt tot btw-belast ondernemerschap. Eind 2021 is hierover tevens de eerste gerechtelijke uitspraak gepubliceerd. Wederom is er recent een nieuwe rechtbank uitspraak gepubliceerd omtrent dit onderwerp. In dit artikel vertellen wij u hier meer over.

Waar gaat de discussie over?

Gemeenten zijn op grond van de Wet Milieubeheer wettelijk verplicht om huishoudelijk afval, waaronder verpakkingen, in te zamelen. Hierdoor werd de inzameling van huishoudelijk afval altijd als overheidstaak beschouwd en niet als een economische activiteit waardoor gemeenten de inkoop btw op de afvalinzamelingstaak als compensabele btw via het BTW-compensatiefonds hebben beschouwd.

Een aantal jaren geleden is de verpakkingsindustrie verantwoordelijk gesteld voor de gescheiden inname en de inname en nascheiding van de door hen in Nederland in de handel gebrachte verpakkingen en de door hen geïmporteerde verpakkingen. Voor de uitvoering van deze verplichting heeft de verpakkingsindustrie met Stichting Afvalfonds / Nedvang overeenkomsten gesloten waarin afspraken zijn gemaakt met de gemeenten over gescheiden inzameling, transport en verwerking van PMD materiaal. Gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding. Het ministerie is van mening dat de gemeente optreedt als btw-ondernemer bij het gescheiden ophalen, verwerken en transporteren van verpakkingsafval.

Dit heeft tot gevolg dat gemeenten zowel een overheidstaak uitvoeren ten aanzien van de inzameling van het huishoudelijk afval, als ook ondernemer is voor de btw voor de (meerkosten) van de gescheiden inzameling, sortering en verwerking van PMD afval.

Hoe oordeelde de rechtbank?

Een aantal gemeenten zijn gaan procederen tegen deze ministeriële uitspraak welke wordt gehandhaafd door de Belastingdienst. In de recente uitspraak van de rechtbank werd wederom het standpunt ingenomen dat de gemeente met het gescheiden inzamelen, transport en verwerking van PMD afval niet handelt als overheid. De gemeente verricht een dienst onder bezwarende titel aan het verpakkend bedrijfsleven. Deze dienst wordt volgens de rechtbank verricht in het economisch verkeer. De gemeente maakt niet aannemelijk dat geen sprake is van een markt waarop deze diensten worden aangeboden. Volgens de rechtbank is het gescheiden ophalen van verpakkingsafval een taak toegewezen aan het verpakkend bedrijfsleven. Derhalve handelt de gemeente niet als overheid maar als ondernemer voor de btw.

De uitspraak van de rechtbank is wederom een bevestiging van het standpunt van het ministerie hieromtrent.

Gevolgen voor de praktijk

Bovenstaande uitspraak van de rechtbank en ook de eerdere uitspraak verkleint de kansen op het uitgangspunt dat gemeenten voor de gescheiden inzameling, transport en verwerking van PMD afval optreden als overheid. Voor zover nog niet helemaal gereed adviseren wij gemeenten derhalve om de administratie hier goed op in te richten om correcties achteraf te voorkomen.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over hoe u afval opneemt in uw btw/BCF administratie of meer wilt weten over de gerechtelijke procedures over dit onderwerp. Neem dan contact op met onze btw-specialist Nikita Brameijer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *