Overheden op kruispunt – wel of geen DHT?

21 april 2021

Inmiddels wordt de impact van Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT) steeds zichtbaarder. Overheidsinstellingen worden geconfronteerd met het door de Belastingdienst opzeggen van de huidige convenanten. Het wordt steeds duidelijker dat overheidsinstellingen op een kruispunt komen te staan of zij wel of niet meewillen met DHT. 

De aangescherpte eisen van DHT worden naar wij merken door veel overheidsinstellingen als extra last ervaren, omdat het vaak de nodige actie vraagt om de beheersmaatregelen ook aantoonbaar te maken. Dit vraagt extra inzet/capaciteit van organisaties in tijden van beperkte capaciteit en budgetdruk. Wel komt er daarmee steeds meer nadruk op efficiënte en doelmatige beheersmaatregelen, die zoveel mogelijk aansluiten op het reguliere proces. Wij vinden dit een sterke ontwikkeling die mooi aansluit op de rechtmatigheidsverklaring die vanaf 2021 gaat gelden voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Een dashboard of monitorstool zien wij als mooie hulpmiddelen, maar uiteindelijk dient de fiscaliteit geborgd te zijn in het reguliere proces.

Al met al biedt het voor organisaties genoeg stof tot nadenken, met daarbij als belangrijke vraag of uw organisatie een convenant DHT met de Belastingdienst wil tekenen. Inmiddels zijn bij ons de eerste (individuele) convenanten in afrondende fase of getekend. Hieruit blijkt dat met de juiste inzet snel gekomen kan worden tot DHT. Wij zien ook dat een behoorlijk aantal overheidsinstellingen ervoor kiest om geen DHT meer overeen te komen met de Belastingdienst. Enerzijds lijkt dit te volgen uit de gevraagde capaciteit, negatieve ervaringen uit het verleden of dat zij het toezicht tot nu toe hebben ervaren als eenrichtingsverkeer. Wij kunnen ons voorstellen dat DHT voor organisaties als beperkt voordelig worden ervaren, ten opzichte van de extra voordelen die er voor de Belastingdienst zijn. Daar waar voor convenanten via fiscaal dienstverleners (dit geldt bij middelgrote organisaties, veel overheidsorganisaties zullen kwalificeren als ‘grote organisatie’ waarvoor een individueel convenant geldt) zogenoemde ‘fast tracks’ worden beloofd (verzoeken in principe in 2 weken, aangiftebeoordeling in principe 6 weken) lijkt dit bij de individuele convenanten beschreven uit te gaan van meer algemeenheden als een ‘snelle’ reactie. Gelet op ervaringen met verschillende vraagstukken afgelopen jaren en het beloofde ‘snel’ bij het oude convenant horizontaal toezicht is er enig begrip voor deze scepsis. 

DHT biedt in breder perspectief ons inziens wel kansen vanuit de wens van de gemeente om fiscaal in control te zijn. Te meer in het kader van de rechtmatigheidsverklaring, ontwikkelingen bij interne controle op het gebied van control dashboards, de maatschappelijke uitstraling en/of een helder doel en commitment om fiscaal (verder) in control te komen. Genoeg stof tot nadenken derhalve!

Neem gerust contact op als u wilt sparren over deze punten. Met onze jarenlange inzet op fiscale beheersing, steekproeven en tax control frameworks en onze toegankelijke en concrete advisering zijn wij de expert voor deze vraagstukken. Graag denken wij met u mee om uw fiscale beheersmaatregelen passend te maken, waardoor u in ieder geval fiscaal (verder) in control komt en indien gewenst kunt doorgroeien naar DHT-convenant.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen