Compensatie gemeenten bij zwembaden en ijsbanen

21 april 2021

Veel gemeenten hebben in 2020 zwembaden en ijsbanen financieel ondersteund om deze accommodaties open te kunnen houden. Om de financiële gevolgen van deze steun te verlichten en de sluiting van de zwembaden en ijsbanen te voorkomen, is recent de ‘Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19’ gepubliceerd. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten onder voorwaarden aanspraak maken op een tegemoetkoming van het door haar gecompenseerde exploitatietekort 2020 waar een zwembad of ijsbaan als gevolg van de Coronamaatregelen mee is geconfronteerd. Een gemeente ontvangt deze uitkering indien zij het daadwerkelijke exploitatietekort van een zwembad of ijsbaan heeft gecompenseerd. Deze regeling is ook van toepassing indien het zwembad of de ijsbaan namens de gemeente door een private exploitant wordt geëxploiteerd.

De verplichte sluiting van zwembaden en ijsbanen als gevolg van de Coronamaatregelen heeft een zodanig hoge impact op de financiële situatie van de accommodaties dat steunmaatregelen als de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) niet voldoende zijn om de zwembaden en ijsbanen open te kunnen houden. Een huurverlaging of kwijtschelding kwalificeert niet als omzet voor de NOW. Deze huurverlaging of kwijtschelding heeft namelijk betrekking op de bedrijfsvoeringskosten en niet op het omzetverlies als gevolg van het niet verkopen van entreekaarten door de zwembaden en ijsbanen. De door de exploitanten aangevraagde NOW kan hierdoor behouden blijven.

De aanvraag kan worden ingediend van 1 april 2021 t/m 31 mei 2021. De contactpersoon van de gemeente heeft hiertoe op 1 april 2021 een e-mail ontvangen met een link naar het betreffende aanvraagformulier. 

Meer weten?

Wilt u de mogelijkheden omtrent de fiscale optimalisatie van sport en de inzet van de subsidiemogelijkheden nader verkennen of de gezamenlijke regelingen omtrent sport evalueren? Neemt u dan contact op. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen