Ontwikkelingen over rentetoerekening in de VPB

21 april 2021

Oplossing voor lopende discussies – onzekerheid voor grondbedrijven met VSO

Bij belaste activiteiten voor de VPB moet de rente vanuit de totaalfinanciering worden toegerekend aan de belaste activiteit. Meest gangbaar is om hiervoor de gemiddelde vermogensverhouding te gebruiken. Deze afspraak geldt bijvoorbeeld ook voor de silo 2 van het grondbedrijf bij de gemeenten die een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten. Op dit moment zijn een aantal gemeenten nog in gesprek met de Belastingdienst over de rentetoerekening als de VSO grondbedrijven niet wordt toegepast.

Een belangrijk aspect binnen deze vraagstelling is de wijze waarop de rente dan moet worden toegerekend. Er lijkt een doorbraak te zijn door toepassing van de ‘capital allocation approach’. Met deze methode wordt op basis van de gemeentelijke balans vastgesteld welk aandeel van het vreemd vermogen toerekenbaar is aan de activa. Hierbij wordt een weging gegeven aan de verschillende activa op de balans op basis van een risicobenadering, waarbij een aantal activaposten worden gecorrigeerd naar marktwaarde. Hieraan wordt vervolgens primair de gemeentelijke rentevoet aan toegekend, waarmee de rentelast van de belaste activiteit kan worden vastgesteld. 

De methode wordt beperkt als het aandeel vreemd vermogen buiten een bandbreedte komt onder verwijzing naar een marktvergelijking. Dit zal mogelijk ook gaan gelden voor het rentepercentage. Alhoewel de methode goed uit te werken valt, kan de methode behoorlijke impact hebben op het fiscale resultaat, met name voor gemeenten die verder buiten de gewone bandbreedte vallen. 

Wij hopen u binnenkort nader te kunnen berichten over deze ontwikkelingen. De ontwikkeling zou een antwoord bieden op alle casussen waarbij de VSO grondbedrijven niet het gewenste resultaat heeft bereikt. Mogelijk zal de methode ook gelden voor alle grondexploitaties die na 1 januari 2016 worden vastgesteld, zelfs bij de VSO-gemeenten. De methodiek vereist een jaarlijkse actualisatie en zal impact hebben op gemeenten met belaste activiteiten. Hierbij kan discussie ontstaan of bij nieuwe grondexploitaties silo 2 wel toegepast mag worden. Nu dit op dit moment gangbare praktijk is zou dit wederom impact kunnen hebben op oude aangiften VPB.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen