Maatwerk bij belastingrente is vanaf 1 januari 2024 ook mogelijk bij loonbelasting en btw

6 december 2023

Inleiding

Er bestond voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting al de mogelijkheid tot maatwerk bij belastingrentevraagstukken. Vanaf 1 januari 2024 zal deze mogelijkheid ook bestaan voor de loonbelasting en de btw.

Wat is maatwerk bij belastingrente?

Elke belastingplichtige komt met belastingrente in aanraking wanneer een aangifte te laat wordt ingediend of gecorrigeerd.

In sommige gevallen wordt deze belastingrente onrechtvaardig geacht, bijvoorbeeld in de situatie dat het bedrag reeds aan de Belastingdienst ter beschikking stond. Voor deze situaties is artikel 30ia Awr opgenomen.

Bij de inwerkingtreding van artikel 30ia Awr werd het nog voor niet mogelijk gehouden deze van toepassing te laten zijn voor de omzetbelasting en de loonheffingen. De doelstelling was om dit per 2026 in werking te laten treden. Maar mede door arresten van de Hoge Raad van 18 november 2022 heeft de wetgever gemeend dit proces te moeten versnellen.

Uit dit arrest bleek, kort gezegd, dat geen belastingrente in rekening kan worden gebracht voor de periode dat een belasting- of inhoudingsplichtige de verschuldigde belasting reeds heeft betaald. Maatwerk bij belastingrente zal voor de omzetbelasting en de loonheffingen daarom al mogelijk worden gemaakt vanaf 1 januari 2024. Bij de inwerkingtreding van deze wetswijziging zullen nadere regels worden gesteld om de uitvoerbaarheid te bevorderen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Deze wetswijziging is met name relevant voor de zogenaamde spiegelcorrectiesituaties. Hiervan is sprake wanneer een gemeente of provincie onterecht ondernemers-btw in aftrek heeft gebracht op de aangifte btw, terwijl in deze situatie er sprake was van een recht op en bijdrage uit het btw-compensatiefonds.

In geval van een spiegelcorrectie heeft het verschuldigde bedrag feitelijk voortdurend op de rekening van de Belastingdienst gestaan, zij het onder de verkeerde naam. Het wordt als discutabel geacht of in dat geval (het volledige bedrag aan) belastingrente betaald dient te worden. Vanaf 1 januari 2024 kan de inspecteur (op verzoek van de belastingplichtige) vermindering van belastingrente verlenen. Datzelfde geldt ook voor de omgekeerde situatie waarin ten onrechte aanspraak is gemaakt op het BCF, terwijl de gemeente achteraf wel recht op aftrek van ondernemers-btw bleek te hebben.

Let wel: de inspecteur heeft de mogelijkheid om de belastingrente te verminderen op verzoek van de belastingplichtige. Het advies blijft dan ook om de btw correct te labelen om zo eventuele belastingrente te voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met onze btw-specialist Nikita Brameijer of uw vaste aanspreekpunt. Wij helpen u graag verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen