Lokale belastingen afdeling Fiscaliade bestaat alweer 2 jaar!

23 februari 2022

Het is alweer twee jaar geleden dat Olga Menger Fiscaliade kwam versterken op lokale belastingen en WOZ-gebied. Reden genoeg wat ons betreft om samen met haar terug te blikken op de afgelopen periode.

Hoe heb je het de afgelopen twee jaren ervaren?

Het is super leerzaam geweest. Ik kwam uit een omgeving waar ik altijd ‘tegen’ de gemeente procedeerde en nu ging ik aan de andere kant van de tafel zitten. Dat vond ik in het begin wat onwennig. Maar ik ben er achter gekomen dat het juist zo veel extra (goede) bagage biedt om inzichten vanuit beide perspectieven mee te kunnen nemen in de vraag van de gemeente. 


Daarnaast is de gemeentelijk belastingpraktijk ontzettend divers met hele mooie vraagstukken, waardoor ik het echt als een verrijking heb ervaren. Het helpt natuurlijk dat wij bij Fiscaliade een full focus hebben op publieke organisaties en dat wij klanten helpen vanuit een integraal perspectief. Neem bijvoorbeeld het afval vraagstuk. Dit is primair een btw-vraagstuk, maar heeft ook impact op de afvalstoffenheffing. Door tijdige signalering kunnen gemeenten hierop inspringen. Dit biedt voor onze cliënten, maar tegelijkertijd voor mijzelf, een enorme meerwaarde.

Wat doen jullie zoal op het gebied van lokale belastingen?

Wij houden ons bezig met verschillende thema’s, maar onze focus heeft gelegen op het bieden van ondersteuning daar waar nodig, ofwel waar wij signaleren dat er een onderwerp actueel is. Laat ik een aantal voorbeelden geven. Zo ben ik de afgelopen tijd gevraagd door gemeenten om te helpen om (tijdig) bezwaren af te handelen op het gebied van leges, en heb ik een fiscale vragenservice ingericht voor gemeenten die graag een stukje ondersteuning willen hebben bij lastige fiscale vraagstukken.

De advieskant ligt met name in het begeleiden bij de invoering van (nieuwe) belastingverordeningen en het beoordelen van bestaande verordeningen om te bepalen of deze nog voldoen aan de uitgangspunten of jurisprudentie. Ook heb ik gemeenten geholpen om in kaart te brengen hoe en op welke wijze zij proceskostenvergoedingen binnen de WOZ beter in de grip kunnen houden.

Het begeleiden van gemeenten bij proceskostenvergoedingen, is dat iets nieuws?

Ja en nee. Het toekennen van proceskostenvergoeding is natuurlijk niet nieuw, maar het is de afgelopen jaren een meer beladen onderwerp geworden waarmee gemeenten worstelen. Daarom zijn wij er de afgelopen jaren op een intensievere manier mee bezig geweest. Er wordt overall meer bezwaar gemaakt, en daarnaast zijn er ook meer partijen die proceskosten claimen. Dit leidt vaak jaarlijks tot hogere proceskosten en inzet van mensen, waarbij geldt dat gemeenten dit liever aan andere zaken hadden besteed. Wij helpen de gemeente in kaart te brengen hoe zij vanuit hun eigen organisatie en werkwijze grip kunnen houden op de proceskosten. Door maatregelen te nemen die direct effect hebben op de (hoogte van de) proceskostenvergoeding kunt u trachten de proceskosten te reduceren. Dit grijpt dus ook in op elk onderdeel van de organisatie; de kwaliteit van de data, de kennis van de medewerkers, vastlegging van de procesafspraken en de communicatie daarover met de burger. Aan de hand van een nulmeting stellen wij vast aan welke parameters een gemeente kan draaien en tot welk resultaat dit kan leiden. Dit heeft er reeds in geresulteerd dat een gemeente concreet met hun interne werkafspraken aan het werk is gegaan, omdat uit de nulmeting kwam dat deze geoptimaliseerd konden worden. Vanzelfsprekend kunnen wij daarin begeleiding bieden.

Op naar de volgende twee jaren bij Fiscaliade?

Iets langer hoop ik! Maar inderdaad op naar de volgende twee jaren, waarin wij blijven doorgroeien in waar wij mee bezig zijn. Ons uitgangspunt blijft daarbij kwalitatieve, en laagdrempelige advisering en ondersteuning om organisaties te helpen met gemeentelijke belastingvraagstukken in welke vorm dan ook. Daarnaast, en dit blijft toch ook een persoonlijke missie van mij, hoop ik gemeenten verder te kunnen begeleiden in het proces om voor zover mogelijk proceskosten te kunnen reduceren. 

Kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Fiscaliade op dit gebied voor uw organisatie kan betekenen?  Neem dan contact op met één van onze vakspecialisten lokale middelen Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen