Impact omgevingswet op leges

28 april 2020

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd, ten minste dat is de bedoeling. Rond juni zullen wij vernemen of dit ook werkelijk doorgaat. De invoering van deze wet heeft impact op de leges die een gemeente in rekening brengt. Besteed hier tijdig aandacht aan. Lees hier waarom dit belangrijk is.

Invoering Omgevingswet en fiscaliteit

Bij gemeenten en provincies en waterschappen wordt al hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De omgevingswet heeft veel impact op de te stellen voorwaarden, regelingen, digitale omgeving, inrichten organisatie etc. De fiscaliteit is vaak een sluitpost. Omdat met de invoering van de Omgevingswet ook alle verordeningen, tariefstellingen en kostenonderbouwingen optimaal moeten zijn, is het ook van belang om de fiscaliteit vroeg in dit proces mee te nemen.

Doelstelling Omgevingswet

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de regering met  de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving vier verbeterdoelen nastreeft:

  • Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
  • Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
  • Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
  • Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Gevolgen fiscaliteit

De besparing van kosten, de vereenvoudigde procedures en verschuiving van vergunningen naar regels (en handhaving) heeft een belangrijke impact op de mogelijkheid om leges te heffen alsook het te hanteren tarief.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Bouwkundige toets (beperking);
  • Ruimtelijk ordening toets (vergunning of regels);
  • Invoeren milieuvergunningen (welke en hoe).

Deze voorbeelden hebben impact op de mogelijkheid tot heffen leges, de opbrengsten en kosten die hiermee gepaard gaan alsook het tarief dat kan worden gehanteerd. Het is van belang hier tijdig bij stil te staan en hierin afwegingen te maken. Daarnaast moeten de wettelijke wijzigingen (tijdig) verwerkt worden in de betreffende verordeningen. Dit vereist een nauwkeurige beoordeling en aanpassing.

Ondersteuning proces en implementatie

Fiscaliade denkt met u mee in het proces door met u de uitgangspunten te bepalen, en deze met u te beoordelen, te implementeren en te evalueren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *