Hotel/recreatiewoning bedrijfsafval

16 maart 2021

Op 2 maart jl. verscheen een arrest van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat het afval afkomstig uit door een hotel geëxploiteerde recreatieappartementen als bedrijfsmatig afval moest worden aangemerkt, waardoor de heffing van afvalstoffenheffing niet mogelijk was. Omdat een soortgelijke situatie voor kan komen in gebieden waar veel recreatie concentreert, is deze uitspraak met name voor deze gemeenten van belang. 

Recreatieappartementen bij hotel: bedrijfs- of huishoudelijk afval?

Op grond van de Wet milieubeheer (Wmb) heeft een gemeente een verplichting  huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Om dit te bekostigen kan een gemeente een afvalstoffenheffing instellen. Voor bedrijfsmatig afval bestaat deze inzamelplicht niet, waardoor voor bedrijfsafval dan ook geen afvalstoffenheffing kan worden geheven. Bedrijven kunnen door de gemeente, maar ook andere instellingen hun afval laten inzamelen. Voor dat afval kan een reinigingsrecht worden geheven, maar alleen wanneer de instelling ook daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst van de gemeente.


Maar wat nu als het niet (meteen) duidelijk is of er sprake is van huishoudelijk of bedrijfsmatig afval? Dit was bij deze casus het geval. In deze casus exploiteerde een hotel naast hotelvoorzieningen ook recreatiewoningen. De recreatiewoningen waren volwaardige en zelfstandige woningen met een zelfstandige opgang waar bezoekers gebruik van kunnen maken gedurende een periode. De gemeente was van mening dat in deze recreatiewoningen huishoudelijk afval ontstond en hief hiervoor afvalstoffenheffing. Zowel de Rechtbank, het Hof Arnhem-Leeuwarden als de Hoge Raad zijn van mening dat de appartementen bedrijfsmatig werden geëxploiteerd waardoor sprake is bedrijfsmatig afval waardoor het heffen van afvalstoffenheffing niet mogelijk is.

Wat is het belang voor uw gemeentelijke praktijk?

Vooropgesteld moet worden gezegd dat het een feitelijke uitspraak is. Er kan niet gezegd worden dat elk hotel dat naast hotelvoorzieningen recreatiewoningen exploiteert uitsluitend bedrijfsmatig afval veroorzaakt. Maar deze uitspraak maakt het duidelijk dat afhankelijk van de feiten en omstandigheden de exploitatie van voorzieningen scherp afgebakend moeten worden. Daarbij zijn onder andere de volgende vragen van belang:

  • Wie loopt het risico met de verhuur van de appartementen?
  • Hoe worden de appartementen in de representatie van de verhuur gesteld?
  • Maken de gebruikers gebruik van de faciliteiten hotel?
  • Heeft de gebruiker vrije keus in het gebruik van het hotel of appartement?

Hoe kan Fiscaliade u ondersteunen?

Heeft u vragen over afvalstoffenheffing en recreatievoorzieningen? Of wilt u meer weten over deze uitspraak? Fiscaliade kan u helpen en ondersteunen bij het afvalbeleid bij recreatiewoningen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen