Fiscale consequenties thuiswerken

18 maart 2020

Werkgevers en werknemers zijn opgeroepen om minimaal tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te werken. Op de site www.rijksoverheid.nl is veel informatie te vinden voor werkgever en werknemers. Thuiswerken kan gevolgen hebben voor de loonheffingen, hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Verstrekt u ARBO-voorzieningen voor de thuiswerkplek (bijvoorbeeld een bureaustoel, lamp, beeldscherm bij laptop) aan uw werknemers, dan geldt hiervoor een gerichte vrijstelling indien
    • 1) de voorziening onderdeel uitmaakt van uw ARBO-plan en
    • 2) u geen eigen bijdrage vraagt van de medewerkers.

Let op, geeft u uw medewerkers een vergoeding voor ARBO-voorzieningen zorg dat u dan ook beschikt over de onderbouwing van deze vergoeding anders komen de kosten ten laste van de vrije ruimte.

  • Voor ICT-middelen en dergelijke apparatuur geldt onder voorwaarden een gerichte vrijstelling op grond van het noodzakelijkheidscriterium. Dit geldt ook voor de internetkosten thuis die u hierdoor onbelast kunt vergoeden. Ook hier geldt, dat u de vergoeding moet aanwijzen als eindheffingsloon.
  • Wilt u een gerichte vrijstelling toepassen voor nieuwe vergoedingen of verstrekkingen, dan moet u deze formeel aanwijzen als eindheffingsloon voor de WKR (aanpassen aanwijslijst-WKR), anders kan alsnog sprake zijn van belast loon bij de medewerker.
  • Mocht het (verplicht) thuiswerken langer dan 6 weken duren, dan heeft dit gevolgen voor alle netto vaste kostenvergoedingen waarvoor de kosten niet meer gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoeding woon-werk en representatiekosten.
  • Ook kan langdurig thuiswerken mogelijk gevolgen hebben voor de uitruil-IKB in december. Aangezien er minder reisbewegingen worden gemaakt, is het de vraag of (nog steeds) voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing van de praktische 214-dagenregeling.
  • Let op: bij niet-ambtenaren die woonachtig zijn in het buitenland, kan langdurig thuiswerken mogelijk gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie en de belastingheffing.

In een brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) aan de staatssecretaris wordt al oproep gedaan om de regels voor de werkkostenregeling te versoepelen, maar zolang dat niet het geval is, geldt het huidige regime.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen