Steunmaatregelen coronavirus

18 maart 2020

In aanvulling op de maatregelen die gepubliceerd zijn op 12 maart, is op 17 maart onder andere bekend gemaakt dat er een tijdelijke noodregeling tegemoetkoming loonkosten wordt ingesteld, de invorderings- en belastingrente wordt verlaagd en bekeken wordt of de inning van de toeristenbelasting stopgezet kan worden.

Tijdelijke noodmaatregel tegemoetkoming loonkosten vervangt Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus kunnen voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij een omzetverlies van minimaal 20% vanaf 1 maart 2020. Daarbij zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven personeel blijven betalen.

Voorwaarde is dat er geen personeel mag worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen in deze subsidieperiode. Deze nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting. Deze werktijdverkorting was voor de meeste overheidswerkgevers niet interessant gezien het eigenrisicodragerschap voor de WW, omdat de lasten alsnog voor eigen rekening kwamen. Voor de werktijdverkorting kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Op dit moment zijn de exacte voorwaarden nog niet duidelijk, wel is bekend dat de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk is van de omzet die wegvalt en maximaal 90% van de loonsom bedraagt. Tevens is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe maatregel kan worden aangevraagd. Wel is bekend dat de aanvraag bij UWV moet worden ingediend.

Andere tijdelijke maatregelen zoals aangekondigd door het kabinet op 12 en 17 maart 2019:

  • Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen: gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
  • Versoepeling van uitstel van betaling belasting: verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01%.
  • Garantie ondernemingsfinanciering verhoogd: overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
  • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen: Kabinet ondersteunt met 6 miljoen.
  • Borgstelling MKB-landbouwkredieten verruimd: Land- en tuinbouwbedrijven kunnen gemakkelijker geld lenen.
  • Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel maatwerk voor cultuursector.
  • Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche.
  • Verruiming BMKB-regeling: financiers kunnen sneller geld lenen aan MKB.
  • Bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting: Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
  • Verlaging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting: Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *