Eerste Kamer is akkoord met invoering Omgevingswet 1 januari 2024

28 maart 2023

In onze eerste nieuwsbrief van dit jaar plaatsten we nog een artikel met de titel komt-ie-er-of-komt-ie-er-niet. Maar het lijkt er nu echt op dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 daadwerkelijk wordt ingevoerd. Ook de Eerste Kamer heeft hier op 14 maart jl. mee ingestemd.

Dit betekent dat gemeenten voor vaststelling van de begroting inzicht moet hebben in de impact van de Omgevingswet op de legesverordening en op de kostenonderbouwing die bij de legesverordening behoort.

Vanuit onze ervaring zijn hierbij een paar belangrijke (maar niet de enige!) aandachtspunten:

 1.  Ga als afdeling belastingen van de gemeente in overleg met de programmaregisseur / of de programmamanager om te zien wat er voor werkzaamheden wijzigen en hoe dit doorwerkt in de legesverordening vanuit de gemeente. Doe dit ook wanneer u samenwerkt met een Omgevingsdienst. Denk daarbij aan:
  a. Hoe wordt de Omgevingstafel vormgegeven?
  b. Welke verordeningen worden aangepast waarnaar in de verordening wordt verwezen?
  c. Worden er leges geheven over milieubelastende activiteiten?
  d. Zijn de nu geformuleerde vrijstellingen, teruggave, verminderingen etc. nog wel in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingswet?
 2. Ga als afdeling belastingen van de gemeente in overleg met de financieel adviseurs en/of vakafdeling om gezamenlijk te bespreken of de impact van de Wet Kwaliteitsborging reeds is doorberekend en bespreek gezamenlijk wat dit betekent voor de toe te passen heffingsmaatstaven, tarieven en uiteindelijk begroting.
 3. Zorg er voor dat het college tijdig op de hoogte is van de eventuele impact van de Omgevingswet op de legesverordening.

Wilt u weten hoe Fiscaliade dit aanpakt?

Het team lokale belastingen van Fiscaliade begeleidt bij diverse gemeenten dit proces. Wilt u weten wat de Fiscaliade aanpak hierin is? Neemt u dan contact op met Fiscaliade, afdeling lokale belasting Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen