De Vpb aanpassingen

15 september 2020

Vpb Tarieven

Het lage vennootschapsbelastingtarief is per 1 januari 2020 verlaagd van 19% naar 16,5% en het hoge vennootschapsbelastingtarief is op 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zou het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25% naar 21,7% gaan en het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15%. In het Belastingplan wordt nu aangekondigd om af te zien van de verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief per 1 januari 2021, zodat het hoge vennootschapsbelastingtarief 25% blijft en alleen het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15% gaat. Tevens wordt voorgesteld de eerste tariefschijf – waar vanaf 2021 het lage vennootschapsbelastingtarief van 15 % op van toepassing is – te verlengen naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

Betalingskorting

De betalingskorting bij betaling van de voorlopige aanslag wordt waarschijnlijk per 2021 afgeschaft.

 

De fiscale coronareserve

De regering heeft een noodmatregel genomen om de komende verliezen van 2020 alvast in de aangifte VPB 2019 te kunnen compenseren. Deze maatregel is nader uitgewerkt in het belastingplan. De belastingplichtige mag in de aangifte 2019 een fiscale coronareserve vormen waarmee het verwachte verlies in 2020 alvast kan worden verrekend. Hieraan zitten een aantal eisen verbonden.

De reserve mag niet hoger zijn dan de behaalde winst in 2019 en niet hoger zijn dan het geschatte verlies van 2020. De reserve valt vrij in het aangiftejaar 2020. De te verwachten verliezen mogen dus al verrekend worden in de aangifte van 2019. Het kabinet vindt het voor ondernemers niet wenselijk dat zij lang moeten wachten om de verliezen te kunnen verrekenen. Heeft u bijvoorbeeld een belast parkeerbedrijf? Onderzoek dan of u hiermee in 2019 uw resultaat al kunt verminderen.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen