Combinatie pro rata methodes vooraftrek btw niet toegestaan

8 juni 2021

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het hanteren van twee verschillende pro rata methodes voor het berekenen van de in vooraftrek te brengen btw op gemengd gebruikte goederen en diensten.

Casus

De belanghebbende in deze zaak is een BV die kinderopvang tegen vergoeding aanbiedt. Het aanbieden van kinderopvang is een dienst die op grond van de wet is vrijgesteld van btw. Naast btw-vrijgestelde prestaties, verricht belanghebbende ook btw-belaste prestaties. De omzetverhouding tussen deze twee soorten prestaties is 98% btw-vrijgestelde prestaties en 2% btw-belaste prestaties. 


Belanghebbende heeft door een derde partij een ICT-platform laten bouwen en ontwikkelen, welke zowel wordt gebruikt voor btw-vrijgestelde prestaties als btw-belaste prestaties. Voor het bouwen en ontwikkelen van het ICT-platform heeft belanghebbende een factuur verhoogd met btw ontvangen. 


Bij het berekenen van de vooraftrek voor alle gemengd gebruikte goederen en diensten (deels voor btw-vrijgestelde en btw-belaste prestaties), heeft belanghebbende twee verschillende pro rata methodes gehanteerd. Voor het ICT-platform is gebruik gemaakt van een pro rata verhouding naar het werkelijk gebruik van het platform, wat resulteert in een vooraftrek van 63% van de btw. Voor de overige gemengd gebruikte goederen en diensten is gebruik gemaakt van een pro rata verhouding op basis van de omzet, waardoor 2% van de btw op de kosten in vooraftrek is gebracht. 


In geschil is de vraag of het combineren van twee verschillende pro rata methodes voor het berekenen van de in vooraftrek te brengen btw op gemengd gebruikte goederen en diensten toegestaan is. 

Oordeel Hoge Raad

Pro rata naar werkelijk gebruik is in Nederland slechts toegestaan indien het aannemelijk is dat het werkelijk gebruik niet overeenkomt met de mate van aftrek op basis van de pro rata naar omzetverhouding. Nederland heeft er voor gekozen om het hanteren van een combinatie van beide methodes niet op te nemen in de wetgeving, maar slechts het gebruik van één methode op het geheel toe te staan. 


In de onderhavige zaak heeft belanghebbende ervoor gekozen om toch een combinatie van beide methodes toe te passen. Aangezien het hanteren van deze combinatie op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving niet is toegestaan, is het ingestelde beroep van belanghebbende ongegrond verklaard.

Relevantie voor de praktijk

Hoewel reeds duidelijk was dat het hanteren van een combinatie van beide methodes niet toegestaan is, bevestigt de Hoge Raad dit in deze uitspraak.


Het lijkt ons zaak om vast te stellen of inderdaad geen verschillende soorten verdeelsleutels worden gehanteerd. Daarnaast is zoals beschreven de pro rata methode op basis van omzetverhouding de hoofdregel, maar is het belangrijk om vast te stellen welk type verdeelsleutel aansluit bij de soort werkzaamheden. Uiteindelijk dient een verdeelsleutel gebaseerd te zijn op werkelijke gebruik. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen