Beveiliging decentrale bestuurders 2021

15 december 2020

Decentrale bestuurders (commissarissen van de Koning en gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, en de voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van waterschappen) kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld.  
 Om de veiligheid van de woningen van decentrale bestuurders te verhogen wordt in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers per 2021 een nieuwe regeling opgenomen. Decentrale bestuurders kunnen per 2021 aanspraak maken op een vergoeding van maximaal € 2.400,- inclusief btw om hun woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen. Deze aanvulling op de rechtspositie van politieke ambtsdragers draagt bij aan de veiligheid van decentrale bestuurders. 

Voorwaarden

Wanneer de woning van decentrale politieke ambtsdrager voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), hebben zij recht op een tegemoetkoming tot € 2.400,– inclusief btw in de kosten voor het treffen van deze preventieve beveiligingsmaatregelen voor de woning waarin zij hun hoofdverblijf hebben. Met dit bedrag kunnen in de regel al de vastgestelde beveiligingsmaatregelen, zoals onder meer beveiliging van de brievenbus en versteviging van de ruiten, in sobere uitvoering worden getroffen.

Fiscaal

Op verzoek van de VNG heeft BZK in de Staatscourant haar visie gegeven over de fiscale gevolgen voor werkgever en werknemer en hoe daarnaar te handelen in het licht van de werkkostenregeling (WKR). Hierover is het volgende opgenomen:

  • BZK geeft aan dat de fiscale behandeling van de basismaatregelen op dezelfde wijze zal plaatsvinden als beveiligingsaanpassingen aan woningen van bewindspersonen; 
  • Dit betekent dat de provincie, de gemeente of het waterschap bij aantreden van de politieke ambtsdrager de economische waarde vaststelt van de (nieuw aangebrachte) beveiligingsmaatregelen, op basis van de op de factuur vermelde uitgaven;
  • Op deze waarde wordt volgens een met de eigen belastinginspecteur overeengekomen afschrijvingsmethode toegepast;
  • Na het aanbrengen van de beveiligingsmaatregelen hoeft nog geen bedrag als loon van de ambtsdrager in aanmerking genomen te worden. Gedurende de ambtstermijn zijn er geen fiscale gevolgen voor het loon van de politieke ambtsdrager; 
  • Bij het aftreden wordt aan de politieke ambtsdrager de keuze voorgelegd om de beveiligingsaanpassingen te behouden of om de woning terug te brengen in de oorspronkelijke staat;
  • Indien de beveiligingsaanpassingen behouden worden, dan kan dit – afhankelijk van de afschrijvingstermijn – op dat moment belast loon zijn. Dit loonbestanddeel wordt door de werkgever als eindheffingsbestanddeel aangewezen en ten laste gebracht van de vrije ruimte van de WKR;
  • Hierdoor komt de eventuele verschuldigde loonheffing (eindheffing) voor rekening van de provincie, de gemeente of het waterschap.
Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *