Bedrag onbelaste kilometervergoeding mogelijk per 2023 omhoog

2 juni 2022

Uit de Voorjaarsnota 2022 blijkt dat het Kabinet voornemens is de reeds eerder aangekondigde verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding één jaar naar voren te halen.

 

Dat betekent concreet dat zoals de wijziging nu is aangekondigd de huidige gerichte vrijstelling van € 0,19 per (zakelijke) kilometer per 2023 zal worden verhoogd naar € 0,21 en per 2024 naar € 0,23.

 

Wij adviseren u als (overheids)werkgever hier alvast op voor te sorteren door desgewenst uw huidige reis- en vergoedingsregelingen inhoudelijk dan wel tekstueel hierop aan te passen. En indien nodig, ook aanpassingen hiervoor in de inrichting van uw administratie op voor te bereiden.


Daarnaast kan deze wijziging in de reisvergoedingsregelingen een goede aanleiding zijn om in brede zin te kijken naar uw mobiliteitsregelingen. Waarbij ook verschillende vormen van reizen, zoals combinaties met openbaar vervoer, fietsregelingen en het gebruik van dienstauto’s al dan niet gecombineerd met doelstellingen op gebied van duurzaamheid, meegenomen kunnen worden in het vormgeven van een nieuw mobiliteitsbeleid. Wij ondersteunen u hier graag bij.

 

Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft, of als wij u behulpzaam kunnen zijn met bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen