Aanpassing tarief verhuurderheffing

29 september 2021

In het belastingplan is het voorstel gedaan om het tarief voor de verhuurderheffing per 1 januari 2022 te verlagen en de mogelijkheid te introduceren om de heffingsvermindering verhuurderheffing per jaar aan te passen.

Wat houdt het voorstel in?

De huren in de sociale sector zijn in 2021 bevroren. Dit betekent dat voor verhuurders in de sociale sector er geen huurverhoging mag worden toegepast. In de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27 926 nr. 338) is aangegeven dat verhuurders tegemoet gekomen worden via een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Vanaf 1 januari 2022 zal het nieuwe tarief 0,485% bedragen.

Heffingsvermindering

In de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (hierna: WMW 2014 II) zijn heffingsverminderingen voor de verhuurderheffing opgenomen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden komen deze heffingsvermindering in mindering op de te betalen verhuurderheffing. In de WMW 2014 II is bepaald dat de bedragen van de heffingsverminderingen ieder kwartaal kunnen worden gewijzigd.


Het kabinet heeft geconstateerd dat het per kwartaal aanpassen van de bedragen kan leiden tot een forse toename van het bedrag aan aanvragen tussen het moment dat de overschrijding blijkt en het eerst mogelijke moment van aanpassing. Het heeft daarom de voorkeur dat de wijziging van bedragen, waaronder het op nihil stellen van bedragen, iedere maand mogelijk wordt. De kans op overschrijdingen van beschikbare bedragen kan hierdoor worden verkleind. Wel dient uit het oog van de rechtszekerheid minimaal een maand van te voren de aanpassing te worden aangekondigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *