Geen foto

Provincie

Fiscaliade adviseert meerdere Provincies en diverse deelnemingen en fondsen die gerelateerd zijn aan de Provincies, zoals: vastgoed BV’s, innovatie BV’s, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke.

In die hoedanigheid nemen wij ook deel aan diverse overleggen en/of projecten via het Interprovinciaal Overleg Provincies (IPO). Onze advisering en praktische ondersteuning (waar mogelijk op locatie) vindt plaats op interim-basis of op basis van (projectmatige en/of tijdelijke) separate opdrachten.

Wij helpen u graag bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • BTW/BCF-labeling, vaststellen mengpercentage.
  • Opzetten Tax Control Framework.
  • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een (doorontwikkeld) Horizontaal Toezicht Convenant
  • Oprichten overheidslichamen, verzelfstandigingen maar ook ontvlechting terug naar de provincie en opheffen overheidslichamen of GR’s.
  • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht, uitvoeren van analyse op de activiteiten van provincies (winsttoetsen), alsmede beoordeling van daaraan verbonden partijen/entiteiten. En indienen van aangiften vennootschapsbelasting (met mogelijkheid tot opname in uitstelregeling).
  • Opzet systematiek en uitvoeren gegevensgerichte, al dan niet CAB-conforme (afgestemde) steekproeven.
  • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
  • Lokale Heffingen & Milieubelastingen (bestemmingsheffingen, leges, Energiebelasting)
  • Fiscale begeleiding bij infraprojecten, duurzaamheidsvraagstukken en energietransitie.

Laatste nieuws

Komende opleidingen