Kleine foto

Onze klanten

Fiscaliade is hét fiscaal adviesbureau volledig gespecialiseerd in advisering van de (semi) publieke sector.

Onze organisatie heeft veelvuldig contact en overleg met de Belastingdienst, maar ook met landelijke instellingen als het Interprovinciaal Overleg Provincies (IPO), Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en nemen wij namens het IPO deel aan de klankbordgroep Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij hebben diverse organisaties begeleid bij het inrichten van een Tax Control Framework en het afsluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant met de Belastingdienst.

Bent u werkzaam voor een organisatie in het lokaal (midden)bestuur, zoals een gemeente, provincie, ZBO of voor een zorg- of onderwijsinstelling? Of een hieraan gelieerde/verbonden partij, samenwerkingsverband/GR? Wij adviseren u graag!