Geen foto

Verbonden partijen, GR’s en ZBO’s

Tot ons klantenbestand horen diverse Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s), aan overheid verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Bij een aantal van deze partijen zijn wij de integrale fiscale adviseur (btw, vennootschapsbelasting, loonheffingen, WNT en lokale heffingen). Onze advisering en praktische ondersteuning (waar mogelijk op locatie) vindt plaats op interim-basis of op basis van (projectmatige en/of tijdelijke) separate opdrachten.

Wij helpen u graag bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • Btw/bcf-labeling, vaststellen mengpercentage
  • Opzetten Tax Control Framework.
  • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant
  • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht op entiteitniveau, afhankelijk van de entiteit/samenwerking uitvoeren van bijvoorbeeld winsttoetsen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting (opname in uitstelregeling is mogelijk).
  • Fiscale analyse bij oprichtingen nieuwe verbonden partij/samenwerkingsverband/entiteit, alsmede bij ontmantelingen.
  • Opzet systematiek en uitvoeren gegevensgerichte, al dan niet CAB-conforme (afgestemde) steekproeven.
  • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
  • Lokale Heffingen & Milieubelasting (Energiebelasting, leges, bezwaar& beroep)
  • Afhankelijk van het type entiteit, bijvoorbeeld fiscale begeleiding bij duurzaamheidsvraagstukken, pilots, penvoerderschappen, innovatieve projecten en energietransitie.

Laatste nieuws

Komende opleidingen