Geen foto

Fiscaliteit en omgevingswet

De omgevingswet wordt 1 januari 2022 ingevoerd. Gemeenten en provincies zijn druk bezig met de implementatie. De omgevingswet heeft impact op de procesvoering van de organisatie, de hiermee gepaarde digitalisering, plannen en visie. Daarbij mag de fiscaliteit niet worden vergeten.

Waarom is het belangrijk de fiscaliteit snel te betrekken?
Wanneer de verordeningen en/of kostenonderbouwingen niet snel worden aangepast, bestaat de mogelijk dat oneigenlijk leges wordt geind of worden inkomsten misgelopen. Ook de kostenonderbouwing ondergaat een verandering en getoetst moet worden of de opbrengstlimiet niet wordt overschreden.

Wat moet er gebeuren?

  • Beoordeling activiteiten en diensten huidige legesverordening ten opzichte van Omgevingswet;
  • Leg beleid vast in verordening waarbij getoetst wordt op ABBB
  • De mandaatregelingen moeten worden aangepast
  • Kostenonderbouwingen moeten opnieuw worden opgesteld of beoordeeld

Onder de nieuwe Omgevingswet zullen niet alle activiteiten meer onder de legesheffing kunnen vallen, omdat deze bijvoorbeeld niet meer door gemeenten uitgevoerd zullen worden. Daarnaast zullen de afspraken die tussen de bestuursorganen onderling op een juiste wijze verwerkt moeten worden. De gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om groene leges te heffen (wat op dit moment niet mogelijk is). Dit betekent dat de kostenonderbouwing herzien moet worden. Welke kosten vallen er nog wel onder en wat niet. Dit is vanzelfsprekend nog niet alles, want ook de verordening en tarieventabel zelf zal aangepast moeten zodat de wettelijke grondslag geborgd blijft.

Wat kan Fiscaliade voor gemeenten betekenen? 
Samen met de gemeenten of provincie inventariserenonderbouwen en leggen wij vast wat de omgevingswet betekent.

Wat houdt dit in?
Wij inventariseren de huidige activiteiten, de wettelijke grondslagen en of deze in de tarieventabel en kostenonderbouwing zijn opgenomen. Wij onderbouwen welke van deze activiteiten onder de nieuwe omgevingswet wel of niet uitgevoerd kunnen worden en beoordelen wij samen de kosten en leggen dit vast in de verordening en bijbehorende tarieventabel. Vanzelfsprekend kunnen wij ook een van de onderdelen verrichten (inventariseren, onderbouwen of vastleggen).

Laatste nieuws

Komende opleidingen