Subsidieregeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

10 maart 2021

Voor de gederfde inkomsten van onder andere gemeenten en sportbedrijven bij de verhuur van sportaccommodaties is een steunmaatregel gepubliceerd. In dit artikel gaan wij in op deze steunmaatregel. 

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Eind januari is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd. Op grond van deze tegemoetkoming kunnen amateursportorganisaties en gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders van sportaccommodaties onder voorwaarden aanspraak maken op een financiële bijdrage. Deze financiële bijdrage is bedoeld om de gederfde inkomsten tijdens de Coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020 te compenseren. Verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, waaronder gemeenten en sportbedrijven, worden door middel van deze tegemoetkoming gestimuleerd om de huur van de amateursportorganisaties kwijt te schelden. 

Tegemoetkoming op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Alle verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties komen voor deze financiële tegemoetkoming in aanmerking. De verhuurder komt echter alleen in aanmerking voor bovengenoemde tegemoetkoming, indien de aanvrager voor de gederfde huurinkomsten eerder geen aanspraak heeft gemaakt op een tegemoetkoming op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De hoogte van de financiële bijdrage wordt daarnaast bepaald aan de hand van de gederfde huurinkomsten van de aanvragende organisatie. Hierbij gaat het om de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties in het vierde kwartaal van 2020 en wordt een scheiding aangebracht tussen gebruiksgebonden huur en niet-gebruiksgebonden huur. De aanvraag kan worden ingediend van 9 maart 2021 t/m 3 mei 2021 met een vastgesteld formulier via www.dus-i.nl.


Wilt u de mogelijkheden omtrent de fiscale optimalisatie van sport en de inzet van de subsidiemogelijkheden nader verkennen of de gezamenlijke regelingen omtrent sport evalueren? 

Neem contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen