Sport: SPUK, BOSA en Btw-aftrek: keuze of plicht?

11 juli 2022

Samenvatting

De afgelopen jaren legde de belastingdienst de btw verruiming van de sportvrijstelling streng uit. Hierdoor leek ruimte voor btw-aftrek van sportbedrijven met een commerciële insteek lastig te bewijzen. Echter, wij hebben in onze praktijk inmiddels meerdere goedkeuringen van de Belastingdienst voor belaste sportbedrijven ontvangen. Vanzelfsprekend moet aan de voorwaarden worden voldaan. Voor een duidelijk kader is het daarom van belang om de afspraken tussen gemeente en sportbedrijf ook fiscaal goed en helder op te schrijven. Een aantoonbaar winstoogmerk voor de sport BV of NV is daarbij onmisbaar. Afhankelijk van de kwalificatie geldt of de SPUK, BOSA of de aftrek van btw. Dit is geen keuze, let dus goed op wat je hebt afgesproken voordat je een verwerkingsmethodiek hanteert.

 

SPUK gemeenten

De verruiming van de btw sportvrijstelling zorgt sinds 2019 feitelijk voor een streep door de btw aftrek bij gemeente inzake beheer en onderhoud van hun sportaccommodaties. Daartegenover werden de SPUK voor gemeenten en gemeentelijke sport BV’s en de BOSA voor stichtingen en verenigingen ingevoerd. De toepassing, controles en budgettaire effecten van de SPUK blijken in de praktijk vaak tot veel administratieve rompslomp te leiden. Het kost veel tijd en leidt ook tot een extra financiële last als de aanvragen niet voor 100% worden gehonoreerd, wat de laatste jaren ook is gebeurd. Wij merken dat veel gemeenten worstelen met de SPUK verantwoording achteraf. De vele vragen die komen van DUS-i na indiening van de aanvraag zijn hiervoor veelzeggend. De BOSA is voor vele kleinere sportentiteiten niet haalbaar vanwege de ondergrens voor de aanvraag van €5.000 btw (= € 25.000 aan kosten met btw hebben).

Ons wordt de vraag regelmatig gesteld of een zelfstandig sportbedrijf voordelig is?
Het antwoord hierop is dat het zeker voordelig kan zijn, maar dat er de naast de fiscale component ook governance vraagstukken een belangrijke afweging zijn in deze keuze. Voor een btw-belast sportbedrijf moet sprake zijn van een commercieel sportbedrijf wat ook daadwerkelijk winst behaald en dit kan aantonen bijvoorbeeld door een dividenduitkeringsbeleid. Ook statuten, DVO’s en huurovereenkomsten dienen fiscaal onder de loep te worden genomen. Hierbij geldt dat voldoende ruimte voor de het sportbedrijf nodig is om ook te kunnen ondernemen met een winstoogmerk.

 

Bezig met de evaluatie van de gemeentelijke sportaccommodaties?

Bent u bezig met de evaluatie van de gemeentelijke sportaccommodaties of wilt u nader verkennen welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van commerciële sportbedrijven? Wij adviseren u dan om hierover contact met uw fiscaal adviseur op te nemen. Dit gezien de fiscaal inhoudelijke aandachtspunten die een rol spelen bij de besluitvorming.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met Nikita Brameijer

 

 

 

 

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen