PPS structuren: Vpb en de Btw

18 november 2021

Wij zien steeds meer samenwerkingen tussen gemeenten en andere partijen ontstaan om te komen tot snelle woningbouwontwikkeling middels een Publiek Private Samenwerking (hierna te noemen: PPS).

 

Een PPS biedt veel fiscale kansen maar kent ook veel fiscale risico’s. Belangrijke aandachtspunten zijn de fiscale waardering, inbreng van grond en de rentetoerekening. Ook de btw-aftrek binnen de PPS kent aandachtspunten. Dit net als de overdracht van grond ingericht als openbare ruimte terug naar de gemeente. Afspraken over grondgebruik en ruimte doorverkoop met kettingbedingen leiden soms tot ongewenste heffingen of btw-aftrekbeperkingen. Een gedegen strategie is dus gewenst!

PPS ontwikkelingen en het grondbedrijf

Wij zien met de druk op gebiedsontwikkeling/ behoefte aan woningen steeds meer interesse ontstaan in samenwerkingen met andere partijen om te komen tot (snelle) grondontwikkeling. Wij signaleren in de praktijk regelmatig dat grondexploitaties worden vormgegeven en ontwikkeld middels een Publiek Private Samenwerking (PPS). Het is niet mogelijk PPS grondexploitaties op te nemen binnen de VSO grondbedrijven, waardoor de fiscale balans en de rentetoerekening aandachtspunten zijn. Samen met de verwachte discussie over nieuwe ontwikkelingen in de Vpb is ook grondinbreng bij samenwerken fiscaal een aandachtspunt. 

 

Ook de btw-kwalificatie van de grondoverdrachten en btw-verrekening binnen de PPS is een aandachtspunt in relatie tot de toepassing van het besluit van de Staatssecretaris hieromtrent.  Denk ook aan de gevolgen van feitelijk eerder gebruik van de gronden vooruitlopend op de juridische levering. Ook optievergoedingen en waarborgsommen kunnen belast zijn met btw. 

 

Als er nieuwe aankopen van gronden plaatsvinden is het van belang om goed na te denken over de structurering en het aan te trekken vreemd vermogen. Zo worden rentelasten verstrekt aan BV’s en VOF’s van de gemeente normaal gesproken geconsolideerd. Als er bij de gemeente vervolgens alleen concernfinanciering is, dan ontstaat discussie of er rentelasten (en de hoeveelheid hiervan) kunnen worden toegerekend. Bij een BV geldt dat verliesverrekening met de gemeentelijke exploitaties niet aan de orde is. Bij de inbreng van grond spelen de ontwikkelingen van de jurisprudentie omtrent bouwterreinen voor de btw een belangrijke rol. Wij raden daarom bij een PPS-structuur in ieder geval aan altijd gezamenlijk vooraf de feitelijke situatie te beoordelen. Dit zodat bepaald kan worden hoe de PPS-samenwerking fiscaal doelmatig kan worden vormgegeven en wat de beste vervolgstappen zijn. 

Wat betekent dit in de praktijk?

Mocht u eraan denken om in de toekomst gebruik te maken van een PPS-structuur binnen het grondbedrijf, dan is het raadzaam om in de overwegingen en opzet hiervan tevens de Vpb en btw-aspecten mee te nemen. Vanuit Fiscaliade kan vooraf meegedacht worden over hoe een dergelijke PPS-structuur (fiscaal) zo optimaal mogelijk vorm te geven. Neem gerust contact met ons op zodat wij gezamenlijk kunnen bespreken hoe de gemeente het beste met een PPS-structuur om kan gaan. 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over PPS- constructies of bent u voornemens hiermee te staren en wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Wij denken graag mee met u hierin.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *