Nieuwe BOSA regeling per 1 januari 2024

22 december 2023

Op 28 november 2023 is de nieuwe BOSA regeling gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor sportorganisaties ten behoeve van de bouw, verbouwing en onderhoud van sportaccommodaties, alsmede aanschaf of onderhoud van sportmaterialen die bijdragen aan verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportaccommodaties.

Nieuws BOSA Regeling per 1 januari 2024

De BOSA regeling is een regeling die zich richt op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Per 1 januari is er een nieuwe regeling. Deze borduurt voort op de oude regeling, maar kent toch een paar aanpassingen. Hier informeren wij u over in dit artikel.

BOSA is geen SPUK Sport

Om misverstanden te voorkomen. De BOSA is bedoeld voor sportorganisaties. De SPUK Sport is bedoeld voor gemeenten. Op dit moment is er nog geen nieuwe regeling en streeft het Ministerie ernaar om deze regeling in februari open te stellen voor gemeenten. Wij houden u daarover op de hoogte.

BOSA 2024 aanpassingen ten opzichte van 2023

Sportorganisatie

De definitie van amateursportorganisatie is aangepast. In 2023 was dit nog een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Dit wordt in de nieuwe BOSA-regeling beperkt tot een stichting of vereniging met hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dient deze stichting of vereniging aangesloten te zijn bij een sportbond van ledenlijst NOC*NSF of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.

Amateursport

Ook de definitie van amateursport is aangepast. En luidt als volgt:
De beoefening wordt bevorderd of georganiseerd door een van de leden opgenomen op de ledenlijst NOC*NSF of door een van de deelnemende organisaties van het POS. De sport wordt beoefend door personen op alle niveaus en is toegankelijk voor een breed publiek. De sport richt zich op lokale gebruikers. De sport wordt niet beoefend in loondienst of in opdracht, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is opgesteld tussen een sportbeoefenaar en een amateursportorganisatie. De sport wordt niet ingezet voor zorg of revalidatie.

Aanvraag achteraf factuurdatum in plaats van voltooiing subsidiabele activiteiten

In 2023 was nog opgenomen dat de aanvraag uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten moet zijn ingediend. Dit wordt in 2024 zo aangepast dat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum van die kosten moet zijn ingediend.

Hoogte subsidie

De subsidie voor de bouw, onderhoud en aanschaf van materialen blijft 20% van de subsidiabele kosten. Echter de subsidie voor de activiteiten verduurzaming en toegankelijkheid bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten (in 2023 werd voor de aanvullende kosten maximaal 10% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op met onze btw-specialist Nikita Brameijer, Olga Menger of uw vaste aanspreekpunt. Wij helpen u graag verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen