Is de gemeente verplicht tariefsverhoging te melden aan burgers?

26 januari 2021

Wanneer een gemeente tarieven wijzigt, kan dit voor ongeruste of verontwaardigde burgers zorgen. Het informeren van burgers neemt deze zorgen mogelijk (deels) weg. Maar is de gemeente verplicht om burgers voorafgaand aan een tariefswijziging op de hoogte te stellen? 

Gemeenten hoeven bij tariefswijzigingen belastingplichtigen niet van tevoren te informeren

Op 8 januari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld (ECLI:NL:HR:2021:34) dat een gemeente burgers (met langdurige doorlopende vergunningen) vooraf niet hoeft te informeren over tariefsaanpassingen (of eventueel een maximering laten vervallen). Het oordeel van het Hof Arnhem-Leeuwarden was wel deze mening toegedaan.

 

De gemeente had – op grond van artikel 139, lid 2 Gem. Wet – de verordening gepubliceerd in het gemeenteblad. Daarmee heeft de gemeente aan haar uit de wet voortvloeiende voorlichtende taak voldaan, zo oordeelt de Hoge Raad. De Wet omvat geen verplichting om bepaalde belanghebbenden specifiek te informeren. Ook niet wanneer er sprake is van een lopende vergunning en deze wijziging financiële gevolgen heeft voor een belanghebbende, aldus de Hoge Raad.

 

Toch wordt de zaak terugverwezen naar een verwijzingshof. De belanghebbende had namelijk voor de rechtbank en het gerechtshof de stelling ingenomen dat de gemeenteraad bij de besluitvorming over de tariefsverhoging de gerechtvaardigde belangen van de vergunninghouders niet heeft meegenomen. Dit zou kunnen leiden tot een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dan bestaat de mogelijkheid dat alsnog de aanslag kan worden vernietigd. Wij wachten deze verwijzingsuitspraak af.

Wat kunt u als gemeente met deze uitspraak?

Deze uitspraak is voor de gemeente van belang wanneer tarieven worden aangepast, dan wel worden heroverwogen. Ondanks dat de gemeente formeel gezien dus niet de verplichting heeft om burgers vooraf te informeren, is het wel zaak om bij besluitvorming de (relevante) overwegingen mee te nemen en vast te leggen. Wij geven de voorkeur aan het op een transparante wijze met de burgers op te trekken. Dan worden wellicht procedures voorkomen. Wij denken graag met u mee en adviseren hoe hiermee om te gaan en hoe u eventueel een beroep op schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunt voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen