IKB en de onbelaste dienstjubileumuitkering

23 november 2020

In een eerder nieuwsbericht hebben wij u al geïnformeerd dat het Hof Den Haag had beslist dat de 8% vakantiegeld (onderdeel van het IKB) meetelt als loon over een maand voor de vrijstelling bij een dienstjubileum van 25 en 40 jaar.

De staatssecretaris had aanvankelijk cassatieberoep ingesteld tegen deze uitspraak, maar heeft dit alsnog ingetrokken. En dit is goed nieuws voor alle overheidswerkgevers met een IKB-regeling nu vast staat dat het vrijgestelde bedrag inclusief IKB is.

Als toelichting op deze intrekking heeft de staatssecretaris gesteld dat een vast loonbestanddeel aangemerkt kan worden als onderdeel van het loon over een maand waarvoor de diensttijdvrijstelling geldt bij een dienstjubileum van 25 en 40 jaar. Het is niet de bedoeling om vaste gegarandeerde loonbestanddelen, ook niet wanneer deze in een individueel keuzebudget worden ondergebracht, uit te sluiten. Deze beperking door de Belastingdienst, die ook in het Handboek Loonheffingen, was opgenomen is dan ook niet juist. Het Handboek wordt hierop aangepast bij de eerstvolgende editie

Aanpassen van uw attentieregeling

Bovenstaande verruiming van het begrip loon over een maand, heeft voor veel overheidsorganisaties tot gevolg dat de fiscale verwerking van de attentieregeling bij een dienstjubileum bij 25 en 40 jaar aangepast kan worden. Ook kan deze verruiming gevolgen hebben voor het wel of niet meer hoeven aanwijzen van kosten binnen de werkkostenregeling, met mogelijk een aanpassing van de administratieve verwerking van de dienst jubileumuitkering (en de overlijdensuitkering) in uw salarisadministratie. Heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw attentiebeleid? Wij helpen u hier graag bij!

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen