IB-47 wordt een renseigneringsverplichting

23 november 2020

Medio dit jaar werd al aangekondigd dat het IB-47 formulier, officieel “opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden” vervangen zal gaan worden door een renseigneringsverplichting. Reden tot wijzing is dat bij de huidige IB-47 de wettelijke basis ontbrak om het Burgerservicenummer (BSN) aan te leveren. Het BSN is van belang voor de Belastingdienst om gegevens aan de juiste belastingplichtige te kunnen koppelen. Vanaf april 2018 wordt het BSN dan ook niet meer uitgevraagd door de Belastingdienst.

 

Op grond van belastingwetgeving kunnen administratieplichtigen worden aangewezen die uit eigen beweging bepaalde gegevens aan de Belastingdienst moeten verstrekken. Waarbij de administratieplichtige het BSN van de betrokkene moet vermelden. Dit voorstel breidt deze gegevensverstrekking aan de Belastingdienst uit met een periodieke renseigneringverplichting van gegevens uit het formulier IB-47.

 

De met deze renseigneringsverplichting ontvangen bedragen, gaat de Belastingdienst gebruiken voor de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting en om te controleren en detecteren wanneer onterecht geen aangifte van inkomsten is gedaan.

 

Het is de bedoeling om deze maatregel met ingang van 1 januari 2021 in werking te laten treden. Mocht dat niet lukken, dan wordt de invoering uitgesteld tot 1 januari 2022. Gegevens die u vanaf dat moment moet administreren om aan te kunnen leveren zijn:

  1. de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  2.  de in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen kostenvergoedingen;
  3. BSN.

Aanpassen IB-47 proces

Bovenstaande maatregel heeft tot gevolg dat u of per 1 januari 2021 (dan wel 1 januari 2022 bij uitstel) uw proces zodanig moet hebben ingericht dat u beschikt over de juiste informatie om aan deze renseigneringsverplichting te kunnen voldoen. Deze renseignering moet u uiterlijk indienen op 31 januari volgend op het kalenderjaar waarin de persoon voor u heeft gewerkt.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen