Het belang van de fiscale strategiesessie

10 maart 2021

De landelijke ontwikkelingen omtrent de relatie tussen de belastingplichtige en belastingdienst worden steeds duidelijker. De huidige convenanten horizontaal toezicht worden beëindigd door de Belastingdienst en vervangen door nieuw convenanten indien de organisatie aan de nieuwe eisen voldoet hiervoor. 

Fiscale doelstellingen t.b.v. doorontwikkeling horizontaal toezicht

Het is essentieel om vast te stellen hoe u de relatie met de Belastingdienst wenst vorm te geven en te borgen naar de toekomst. Onze fiscale strategiesessie zorgt ervoor dat u als organisatie handvaten krijgt aangereikt om beslissingen te maken over uw fiscale doelstellingen welke belangrijk zijn voor uw keuzes in de doorontwikkeling HT. We hebben reeds met één van onze klanten het eerste convenant nieuwe stijl HT gesloten en weten exact wat er op u af gaat komen. 


Wat moet er gebeuren aan acties? Welke documenten moet u opstellen en wat zijn de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een nieuw convenant horizontaal toezicht/DHT? 

Self-assessment en risicoanalyse

De Belastingdienst eist bijvoorbeeld een self-assessment voor het nieuwe HT convenant die tevens een risicoanalyse te bevatten. Uit deze stukken moeten de belangrijkste fiscale bevindingen en de kwaliteit van de door de organisatie uitgevoerde processen naar voren komen. 

Daarom een fiscale strategiesessie

Het is belangrijk om uw fiscale strategie vast te stellen omtrent deze nieuwe ontwikkelingen en uw fiscale proces aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen.

 

Met onze strategiesessie zorgt u ervoor dat u met de diverse lagen van de organisatie de fiscale missie en strategische ontwikkeling vaststelt. Dit kan aan de hand van een aantal prikkelende stellingen waardoor een discussie ontstaat omtrent de te nemen fiscale route. Gezamenlijk gaat u bepalen wat DHT, een tax control framework voor uw organisatie betekent. Wat is de haalbaarheid van DHT, welke keuzes heeft u? Inzicht krijgen in de voor- en nadelen die er zijn in relatie tot de ambitie die uw organisatie heeft is belangrijk om een keuze te kunnen maken.

 

Geen DHT maar wel aan de slag om naast de bestaande beheersmaatregelen nader ‘in control’ te zijn? Ook dit is een veelvoorkomende variant, mede gelet op de aansluiting met de rechtmatigheidsverklaring.

Meer weten?

Meer weten over de fiscale strategiesessie of andere fiscale beheersingstrajecten en hoe Fiscaliade u hierbij kan helpen?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen