Discussies omtrent de VPB-belastbaarheid van reclame

16 april 2020

Zijn reclame-inkomsten van gemeenten onderhevig aan heffing van vennootschapsbelasting? Lees in dit artikel wat de status is van deze discussie en waar u op kunt letten. 

Er zijn op dit moment veel discussies met de Belastingdienst over de stelling of reclame-inkomsten bij gemeenten onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting. De discussies omtrent de vpb-belastbaarheid van reclame nemen steeds meer concrete vormen aan. Wij hebben op dit moment hierover veel gesprekken met de Belastingdienst en constateren dat het belangrijk is om alle feiten en uitgangspunten die worden aangegeven in de vragenbrieven en gespreksverslagen die binnenkomen vanuit de Belastingdienst, zeer kritisch door te nemen en daar waar nodig zorgvuldig te (her)formuleren.

Proactieve benadering

De Belastingdienst acteert proactief op de feitendossiers waarbij het constateren van de mate van arbeid een belangrijk element is in de beschrijving van de feiten.

Wij raden aan ervoor te zorgen dat feiten ook daadwerkelijk objectieve feiten zijn en dat er geen sprake is van subjectieve elementen en ‘inkleuring’ in de schriftelijke stukken. Bijvoorbeeld: het woord ‘regelmatig’ of ‘maar 3 à 4 keer per jaar’ kan bij een derde lezer tot een hele andere interpretatie leiden. Wat ons verder opvalt in de bezwaarprocedures die we momenteel voeren, is dat de feiten relatief minder een rol lijken te spelen. Het is dus belangrijk om deze procedures zorgvuldig te voeren. Indien gewenst dan kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *