Corona maatregel vervoerders gemeenten BTW-belast?

28 mei 2020

Als gevolg van het coronavirus is het gebruik van o.a. WMO, regio en leerlingenvervoer sinds maart 2020 fors gedaald. Als gevolg daarvan ontvangen vervoerders nagenoeg geen inkomsten uit dit vervoer. Conform de afspraken tussen VWS, OCW en de VNG wordt aan gemeenten, provincies ed. verzocht om in de periode maart 2020 t/m juni 2020 conform de gemaakte afspraken 80% van de vergoeding door te betalen. Dit is geen verplichting voor overheidsinstellingen. Een deel van de ritten worden nog wel uitgevoerd, dit is echter zeer beperkt.

Betekenis voor de praktijk

De vraag is of de vergoeding die gemeenten betalen aan de vervoerders ter derving van de inkomsten aan te merken is als een btw-belaste vergoeding of een btw vrijgestelde vergoeding. Er worden namelijk niet of zeer beperkt ritten gereden voor de opdrachtgever, terwijl er wel een vergoeding wordt betaald. De btw op deze kosten is in veel gevallen niet verrekenbaar voor overheidsinstellingen en daarmee een last op het budget. Daarmee is de vraag of deze vergoeding btw-belast is daarom van financieel belang voor overheidsinstellingen.

De vraag die gesteld moet worden om vast te stellen of de vergoeding btw belast is, is de vraag of de vergoeding voortvloeit uit een contractuele verplichting van bijvoorbeeld de gemeente met haar vervoerder. 

 

Is er vastgelegd dat ingeval van calamiteiten e.d. de gemeente verplicht is een deel van de omzetderving aan de vervoerder te vergoeden? Indien het antwoord op deze vraag ja is, dan is het aannemelijk om te stellen dat er sprake is een afdwingbare vergoeding welke waarschijnlijk belast zal zijn met btw. Indien de vergoeding contractueel niet is af te dwingen, dan kan gesproken worden van een algemene bijdrage waar geen tegenprestatie tegenover staat waardoor het standpunt kan worden ingenomen dat de vergoeding niet belast is met btw.

Wij raden u aan om eventuele vergoedingen die u verstrekt aan uw vervoerder(s) om hun inkomstennadeel te beperken te controleren op basis van de contractuele afspraken. Op basis hiervan kunt u nagaan of de betaling afdwingbaar is of niet zodat de btw kwalificaties van de vergoeding(en) kunnen worden bepaald. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen