Aangekondigde wijzigingen belastingrente 2024.

24 oktober 2023

De staatssecretarissen van financiën hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voorgenomen berekeningswijze van de Belastingrente.

  • Voor de Vpb wordt de ECB-rente +5,5%. Op basis van de huidige rente is de verwachte rentestand per 1-1-2024 daarmee 10%.
  • Voor de btw/loonheffingen wordt het de ECB-rente +3%. Op basis van de huidige rente is de verwachte rentestand per 1-1-2024 daarmee 7,5%.
Op dit moment is het percentage voor de Vpb 8% en voor de btw en loonheffingen is dit nu 6%. Dit benadrukt wederom het belang om tijdig en secuur te schatten voor de Vpb (met name voor de grondexploitaties) en het belang van een goed functionerend tax control framework waarin zoveel mogelijk risico’s aan de voorkant worden beheerst. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze wijzigingen? En hoe uw organisatie hiermee kan omgaan? Neem dan contact met ons op. 

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen