Geen foto

Zorg en Onderwijs

Tot ons klantenbestand horen onderwijs- en zorginstellingen, waarbij wij bij een aantal hiervan integraal fiscaal adviseur zijn (btw, vennootschapsbelasting, loonheffingen, WNT en lokale heffingen). Onze advisering en praktische ondersteuning (waar mogelijk op locatie) vindt plaats op interim-basis of op basis van (projectmatige en/of tijdelijke) separate opdrachten.

Wij hebben diverse organisaties in de publieke sector begeleid bij het inrichten van een Tax Control Framework en het afsluiten van een (doorontwikkeld) Horizontaal Toezicht Convenant met de Belastingdienst.

Wij helpen u graag bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • Btw/bcf-labeling, beoordeling (al dan niet) BTW-belaste prestaties.
  • Opzetten Tax Control Framework.
  • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant (DHT).
  • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht, toets op de zorg- en onderwijsvrijstelling en waar nodig indienen van aangiften vennootschapsbelasting (opname in uitstelregeling is mogelijk).
  • Opzet systematiek en uitvoeren gegevensgerichte, al dan niet CAB-conforme (afgestemde) steekproeven.
  • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
  • Lokale Heffingen & Milieubelasting (Energiebelasting, leges, bezwaar& beroep)

Laatste nieuws

Komende opleidingen