Geen foto

(100.000+) gemeenten

Wij kunnen zo’n 75 gemeenten tot ons vaste klantenbestand rekenen en hebben daarnaast bij veel gemeenten losse (projectmatige en/of tijdelijke) opdrachten die wij uitvoeren. We hebben ijzersterke referenties van G4 tot kleinere gemeenten. Ook gemeenschappelijke regelingen, diverse samenwerkingsverbanden en aan overheid gelieerde ondernemingen (stichtingen/BV’s/NV’s) adviseren wij. Onze advisering en praktische ondersteuning (waar mogelijk op locatie) vindt plaats op interim-basis of op basis van (projectmatige en/of tijdelijke) separate opdrachten.

Wij helpen u graag bij onder meer de volgende onderwerpen:

 • BTW/BCF-labeling, vaststellen mengpercentage.
 • Opzetten Tax Control Framework.
 • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een (doorontwikkeld) Horizontaal Toezicht Convenant
 • Vastgoed.
 • Sociaal domein.
 • Oprichten overheidslichamen, verzelfstandigingen maar ook ontvlechting terug naar de gemeente en opheffen overheidslichamen of GR’s.
 • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht, uitvoeren van analyse op het algemene dienst dossier (winsttoetsen) alsmede beoordeling van daaraan verbonden partijen/entiteiten. En indienen van aangiften vennootschapsbelasting (met mogelijkheid tot opname in uitstelregeling).
 • Berekeningen grondexploitaties, beoordeling van strategische grondposities en vastgoed aan- en verkopen buiten het grondbedrijf (GREXEN).
 • Opzet systematiek en uitvoeren gegevensgerichte, al dan niet CAB-conforme (afgestemde) steekproeven.
 • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
 • Lokale Heffingen (Energiebelasting, WOZ-proces, bezwaar& beroep)
 • Fiscale begeleiding bij infraprojecten, duurzaamheidsvraagstukken en energietransitie.

Laatste nieuws

Komende opleidingen