Geen foto

Herindelen, samenvoegen, verzelfstandigen en herstructureren

Ook binnen de publieke sector vinden regelmatig herstructureringen plaats. De afgelopen jaren hebben wij veel organisaties kunnen adviseren op dit onderwerp, u kunt denken aan samenvoeging van gemeenten, oprichten van een Wsw-werkbedrijf, ontmanteling van een Wsw-werkbedrijf, oprichten van een overheidsstichting of BV waarin bepaalde taken van de WMO, vastgoed et cetera in worden ondergebracht. Maar ook het formaliseren van regionale samenwerking vanuit diverse zorgorganisaties met verschillende cao’s naar een wijkteam. Bij een herstructurering werken wij vanuit Fiscaliade in één integraal team vanuit de btw, vennootschapsbelasting en loonheffingen samen. Door de vele ervaringen die wij hebben opgedaan, zijn de experts in dit team ook onderling goed op elkaar ingespeeld hetgeen u merkt in onze advisering.

Bij een herindeling, samenvoeging, verzelfstandiging of andere vorm van herstructurering zijn er veel aandachtspunten op het gebied van de loonheffingen en Wet Normering Topinkomens, die een belangrijke rol spelen. Ook kunnen overheidsorganisaties door de Wnra te maken krijgen met artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek, overgang van onderneming.

Hieronder enkele belangrijke aandachtspunten die kunnen spelen bij een overgang van onderneming:

  • Tijdig aan – en/of afmelden werkgever bij Belastingdienst;
  • Welke rechtsvorm kiezen, wat zijn de voor- en nadelen;
  • Wanneer is het handig vooraf een SGI (samenwerkende groep inhoudingsplichtigen) aan te vragen;
  • Is er wel of geen overgang van ondernemingen als bedoeld in artikel7:662 BW;
  • Gevolgen in beeld brengen voor de gedifferentieerde premie Whk voor de nieuwe situatie (welke toekenning van oude uitkeringslasten) en/of het eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW;
  • Wat zijn de gevolgen voor de sectorindeling, cao en pensioen;
  • Welke gevolgen zijn er ten aanzien van het Lage inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV);
  • Breng in beeld of de nieuwe situatie gevolgen heeft voor de WNT.


Wilt u kennismaken met onze integrale advisering die wij u bij herstructureringen kunnen bieden, snel en efficiënt weten welke aandachtspunten voor uw organisatie relevant zijn en de financiële gevolgen hiervan goed onderbouwd mee kunnen nemen in de besluitvorming? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! Een goede inventarisatie aan de voorkant, draagt bij aan een goede projectplanning en voorkomt onvoorziene nadelige (financiële) consequenties.

Laatste nieuws

Komende opleidingen