Geen foto

Fiscaal strategische HRM advisering

Een periodiek fiscaal strategisch adviesgesprek levert een belangrijke bijdrage aan het delen van de laatste stand van zaken van fiscale ontwikkelingen en aandachtspunten en vergroot de fiscale signaleringsfunctie en het werken in de actualiteit. Tevens zorgt dit gesprek voor een sparringsmoment over uw strategische fiscale positie waarmee nadere acties kunnen worden uitgezet en de fiscale koers nader kan worden bepaald. In dit overleg gaan wij actief met uw fiscale aanspreekpunten in gesprek om actuele ontwikkelingen te bespreken en deze te vertalen naar uw situatie en indien nodig omzetten in concrete acties.

Omdat de fiscaliteit bij veel organisaties over verschillende afdelingen is verdeeld, is het belangrijk om periodiek gezamenlijk overleg te hebben zodat er een integrale fiscale werkwijze is en kennisdeling intern wordt geborgd.

Onderwerpen fiscaal strategisch gesprek:
• Fiscale actualiteiten en (fiscale) jurisprudentie
• Delen (informele) nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk
• Fiscale zaken bespreken van uw organisatie, specifiek ten aanzien van de loonheffingen of voor alle belastingmiddelen
• Praktische implicaties, bespreken fiscale actielijst en vervolgacties

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!