Geen foto

Eigenrisicodragerschap

Als werkgever hebt u de keuze om te opteren voor het eigenrisicodragerschap. Met het eigenrisicodragerschap neemt u de verantwoordelijkheid voor het betalen van de uitkeringen en de re-integratie van de (ex-)werknemer van het UWV over. U kunt eigenrisicodrager voor de Ziektewet en eigenrisicodrager voor de WGA zijn of worden. Als eigenrisicodrager betaalt u geen Whk premie voor het deel waarvoor u eigenrisicodrager bent.

Bij de keuze tussen het betalen van de Whk premie en het zijn van eigenrisicodrager, spelen in de praktijk de volgende elementen een rol:
• Wat is mijn ziekteverzuim en hoe ontwikkelt dit naar verwachting in de toekomst?
• Welke uitkeringslasten zijn er nu en hoe ontwikkelt dit naar verwachting in de toekomst?
• Hoeveel Whk premie betaal ik en ga ik naar verwachting betalen?
• Hoe wil ik (strategisch) omgaan met mijn (ex-)werknemers?
• Ben ik in staat om de verzuimbegeleiding te verzorgen aan ex-medewerkers en de regie te voeren over de re-integratie?
• Is uitbesteding van taken (begeleiding bij ziekte) aan een externe partij een reële mogelijkheid?
• Etc.

Bent u nog geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA en wilt u dit worden? In beginsel heeft u tweemaal per jaar de mogelijkheid om te opteren voor het eigenrisicodragerschap en dit door te geven aan de Belastingdienst.

Heeft u vragen over uw Whk premie en de mogelijkheden in uw situatie, neem gerust contact met ons op.