Geen foto

Data analyse aangifte loonheffingen

Belang van juiste gegevens in de aangifte loonheffingen

Met de aangifte loonheffingen wordt maandelijks per medewerker een kleine 100 gegevens over de medewerker en diens salaris doorgegeven aan de Belastingdienst. De beoordeling van het aangifte bericht loonheffingen geeft een goed beeld in hoeverre de organisatie in control is als het gaat om de salarisadministratie en administratieve vereisten als sluitstuk van dit proces.

De aangifte loonheffingen is het sluitstuk van de administratieve verwerking van betalingen aan (ex) medewerkers, het aantal verloonde uren, opgebouwde rechten en de grondslagen voor de af te dragen loonheffingen. Vanuit de basisregistratie van medewerkers in de salarisadministratie worden verschillende bedragen en coderingen meegestuurd met de aangifte loonheffingen.

Binnen de publieke sector bestaat een veelheid aan verschillende groepen medewerkers, zoals ambtenaren, politieke ambtsdragers, wachtgelders, Wsw’ers met voor iedere groep eigen coderingen. In de praktijk zien wij met regelmaat dat fouten worden gemaakt in coderingen via de salarisadministratie die kunnen leiden tot extra onverwachte financiële lasten of het missen van besparingsmogelijkheden. Wij zien bovendien in de praktijk een toenemende aandacht van de Belastingdienst voor het gegevensbelang in de aangifte loonheffingen wat tot naheffingen, correctieverplichtingen en (verzuim)boetes kan leiden.

Naast de Belastingdienst maken ook andere organisaties zoals het UWV, CBS, gemeenten, pensioenfondsen, de FIOD, gerechtsdeurwaarders (in totaal circa 40 afnemers) gebruik van data die wordt aangegeven met de aangifte loonheffingen. Het is dan ook van belang dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn.

Ook in het kader van (doorontwikkeling van het) Horizontaal Toezicht en het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2021, is het op orde zijn van de data die u aanlevert via uw aangifte loonheffingen een belangrijke graadmeter.

Wilt u weten of in uw aangifte loonheffingen opvallen punten zijn te signaleren die mogelijk niet juist zijn? Neem contact op voor een analyse van uw bericht. De resultaten hiervan worden in een overzichtelijke dashboard rapportage gepresenteerd en met u doorgenomen. 

Laatste nieuws

Komende opleidingen