Geen foto

Fiscale strategische advisering WOZ en lokale belastingen

Procesbegeleiding
Het waarderings- en beschikkingsproces is veelal een geautomatiseerd proces. Vanzelfsprekend is automatisering een belangrijke en goede ontwikkeling. Het is dan ook van belang dat goed wordt nagedacht hoe wet- en regelgeving hierin wordt verwerkt, of mutaties in wet- en regelgeving hierin te verwerken zijn en hoe een goed inzicht kan geven in de waarderingsmethodiek ten behoeve van de onderbouwing van bezwaar en beroep. De Hoge Raad blijft namelijk eisen dat gemeenten inzicht moeten kunnen geven in hoe de waardering tot stand is gekomen en met welke parameters dat gebeurd. Maar in dit geautomatiseerde proces moet dikwijls door medewerkers ‘aanpassingen’ worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld het geplande proces van hoorzittingen niet verloopt zoals vooraf ingeschat, de afhandeling van bezwaarschriften langer op zich laat wachten als van te voren ingeschat. Waar aanpassingen worden gemaakt, kunnen fouten ontstaan. Helaas ontstaan hierdoor ook situaties waar marktpartijen gebruik van maken en er sprake kan zijn van het toekennen van proceskosten.

Fiscaliade bekijkt samen met u naar het formele proces voor de WOZ waardering, afhandeling bezwaarschriften en lokale belastingen aan de hand van interviews, het gehanteerde model en de werkinstructies. Onze bevindingen koppelen wij terug en samen bekijken wij of en tot welke optimalisatie mogelijkheden kunnen leiden. Hiermee behoudt u de regie.

Adviseren mogelijkheden lokale belastingen
Indien een gemeente, provincie of waterschap een belasting wil invoeren of wijzigen is het van belang om de lokale belasting mogelijkheden te inventariseren en in kaart te brengen. Wij helpen gemeenten de lokale belasting mogelijkheden (voor een bepaald doel) in kaart te brengen, waarbij wij (indien van toepassing) mee denken over de verschillende mogelijkheden en varianten. Daarnaast helpen wij gemeenten deze vervolgens op te zetten en te implementeren.