Geen foto

Duurzaamheid

Elke gemeente dient een regionale energietransitie plan (RES) op te stellen. Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen energietransitie. Elke maatregel die een gemeente neemt, kost geld of heeft maatschappelijke impact. Hoe kan dit worden bekostigd? Kan dit uit lokale belastingmiddelen worden bekostigd of zijn de mogelijkheden beperkt? Kunnen andere fiscale instrumenten hierin een rol spelen? 

Bij elke stap en overweging die de gemeente vraagt, zal de fiscaliteit een onderdeel spelen of de gemeente nu zelf overweegt om te investeren in zonnepanelen, windmolens, bij het opstellen van businesscases. Duurzaamheid bestaat daarnaast uit meer dan het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Duurzaamheid bestaat uit mobiliteitsvraagstukken, voldoen aan doelstellingen klimaatakkoord, omgaan met klimaatveranderingen of de circulaire economie. De verschillende belastingheffing mogelijkheden kunnen wellicht een prikkel, stimulans of ontmoediging betekenen (door te variëren in tarieven, vrijstellingen etc). Veel van deze elementen zijn ook onderdeel van het politieke proces.

Wat Fiscaliade betekenen? 
Samen onderzoeken en leggen wij vast aan de hand van de RES en overige beleidsvisies welke maatregelen reeds zijn genomen. Tevens kunnen wij in kaart brengen welke (on)mogelijkheden er nog meer zijn op het gebied van lokale belastingen. Een belangrijke rol daarbij is dat wij voor gemeenten initiatieven in het land inventariseren. Indien geoordeeld wordt dat een bepaalde maatregel past binnen het beleid van de gemeente kunnen wij helpen bij het opstellen en onderbouwen van een verordening daartoe. Daarnaast kunnen wij helpen om de fiscaliteit in businesscases te verduidelijken, en fiscale consequenties in kaart te brengen wanneer er samenwerkingen worden aangegaan om bepaalde maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren.

Laatste nieuws

Komende opleidingen